Hà Nội đã đạt được những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI

Nhìn lại 5 năm qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, giúp Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế Thủ đô, tạo động lực vững vàng bước tới tương lai.

Nhiệm kỳ qua, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn chủ động quán triệt và gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Theo đó, các nội dung bàn bạc trong hội nghị được thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ của tập thể; các vấn đề được kết luận rõ ràng, những nội dung quan trọng được văn bản hóa kịp thời để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt, quá trình triển khai một số chủ trương lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ qua đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bàn bạc, phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng, không nóng vội, chủ quan. Đối với những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, việc có tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng đều được tổ chức triển khai thực hiện bài bản, khoa học, có lộ trình, phương thức, bước đi phù hợp.

Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu TPHọp báo thông tin về Đại hội Đại biểu TP

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô cũng chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triến Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Việc phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiếu đổi mới. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương (4, 6, 7 khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng; củng cố các cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt nhiếu vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường, có chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả nhũng lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dấu ấn ấn tượng không thể không nhắc đến là Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo quy định. Vì thế, việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của thành phố vừa qua đã đạt được hiệu quả toàn diện và được Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở, Thành ủy và các cấp ủy Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, tạo bầu không khí đồng thuận, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hà Nội còn tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với Thủ đô các nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác, đầu tư phát triển và trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý. Thành phố cũng chú trọng tăng cường mối quan hệ hợp tác với các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đề ra; trong 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch có 3 chỉ tiêu là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo hoàn thành sớm 2 năm. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, với nhiều vấn đề lớn, Ban Thường vụ Thành ủy đều có chủ động ban hành nghị quyết để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Điển hình như ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị 31-CT/TU ngày 3-4-2020 về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, vừa duy trì và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội rất chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các khâu. Tính đến ngày 31-8, tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố là 1.720; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của thành phố đang cung cấp là 1.671/1.720 thủ tục (bao gồm các dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành và các đơn vị tự triển khai), đạt tỷ lệ 97%.

Thành phố đã tăng cường giao ban trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; cải tiến, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm; nâng cao chất lượng nội dung văn bản ban hành. Hà Nội luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, báo chí và dư luận xã hội phản ánh; thực hiện tiếp nhận các thông tin, báo cáo bằng thư điện tử, triển khai vận hành đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời chỉ đạo xử lý. Thành phố còn chủ động tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp thông qua các buổi làm việc tại cơ sở nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các khâu đột phá được tích cực thực hiện. Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đột phá về phát triến đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả tích cực.

 THU HẰNG

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội đã đạt được những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô