Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025:

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

(PNTĐ) - Chiều 11/10, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên trù bị. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng 12/10 và diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-10-2020).

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tới dự Đại hội có các đại biểu một số cơ quan trung ương. Tham dự phiên trù bị Đại hội có 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiều vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận tại Đại hội.Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiều vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiều vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp và đúng tiến độ đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, các tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung văn kiện, phương án nhân sự và công tác phục vụ để tổ chức Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ theo kế hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Từ những kinh nghiệm được đúc kết sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội các nhiệm kỳ trước, để nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra của Đại hội, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô và cả nước, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề chủ yếu cần thảo luận trong Đại hội như: Về thảo luận các văn kiện của Trung ương, Thành phố: Các văn kiện của Thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, đã được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp tại 10 Hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; đã được tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc. Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6lần dự thảo, trước khi trình Đại hội.

Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại Đại hội, đề nghị các đồng chí đại biểu tham luận theo đúng quy định, không quá 10 phút, chọn lọc, trình bày nội dung cốt lõi, đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo Đề cương gợi ý của Đoàn Chủ tịch đã gửi tới các Tổ đại biểu. Kết quả công tác của cấp ủy, địa phương, đơn vị (nếu có) cần trình bày bảo đảm tính khái quát nhằm minh họa thêm cho Báo cáo chính trị.

Đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI đã có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cấp, các ngành, các đoàn thể; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; của đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở. Các đồng chí đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.

Đối với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII: Đoàn Chủ tịch đã gửi Đề cương gợi ý thảo luận tới các Tổ đại biểu. Đề nghị các đồng chí đại biểu chuẩn bị kỹ, phát biểu, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Thành phố.

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI:Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua. Với trách nhiệm trước hơn 45 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ, cần khách quan, trung thực, tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố: Đây là nội dung mới được đưa ra thảo luận tại Đại hội lần này, đề nghị các đồng chí bám sát dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và 8 Chương trình công tác lớn của khóa XVI để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của Thành phố, đảm bảo quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.

Quang cảnh Đại hộiQuang cảnh phiên trù bị Đại hội

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhắc lại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: Hà Nội phải tổ chức thành công Đại hội thực chất, Đảng bộ Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả mọi phương diện; Đại hội phải tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa. Tối qua, Thành phố chúng ta vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy và bồi đắp niềm tự hào sâu sắc về truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; truyền thống hòa bình, hữu nghị cũng như truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của Thủ đô. Mong rằng niềm tự hào, danh dự của Đảng bộ và những truyền thống tốt đẹp… sẽ được phát huy.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Nội và cả nước; xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong buổi trù bị Đại hội.

THU HẰNG – VÂN NGA

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô