Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025:

Xây dựng Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người

Ngày 12/10, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chúc mừng Đại hộiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chúc mừng Đại hội (Ảnh: Phú Đô)

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố (TP) cùng 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô.

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI cho biết, để có được những thành tựu như hiện nay, Đảng bộ TP càng thấm thía bài học “Dân là gốc” và vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ TP, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo khẳng định, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. TP đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

Báo cáo nêu 14 kết quả trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân TP đã nỗ lực đạt được trong 5 năm 2015-2020. Trong đó, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 7,39%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Tài chính, ngân sách luôn ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015. Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có chuyển biến tích cực. Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. Đến cuối năm 2020, có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,1%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra, dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai và xây dựng được 15 xã nông thôn mới nâng cao.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,36 lần năm 2016. Các chỉ tiêu quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân đạt kết quả tích cực. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 30%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 98%.

Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Chi đầu tư phát triển văn hóa tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt kết quả quan trọng.

Đặc biệt, kết quả trên có sự nỗ lực, tham gia của các cơ quan đoàn thể, trong đó có Hội LHPN Hà Nội đã triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”... Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em...

Năm 2025, Hà Nội phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300 -8.500USD

Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ 7 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 bài học kinh nghiệm. Một số hạn chế được chỉ ra là: Lĩnh vực phát triển kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vị thế Thủ đô. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chưa cao; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá biệt có đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm, kỷ luật...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nêu rõ tầm nhìn trong những năm tới, xác định theo 3 mốc thời gian. Đó là: Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.
Cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, Báo cáo Chính trị nêu 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, bao gồm 6 chỉ tiêu về kinh tế; 6 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội; 5 chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị nêu rõ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo và hành động quyết liệt

Thay mặt Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng, sự quan tâm to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta. Hà Nội sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, thực hiện và thực hiện bằng được các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tạo cho được những chuyển biến căn bản nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô.

Chiều cùng ngày Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới, kết thúc ngày thứ nhất phiên chính thức của Đại hội.

Thu Hằng - Vân Nga 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Xây dựng Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô