Huyện Mộc Châu, Sơn La:

Nguy cơ thất thoát lớn về kinh tế nhưng chỉ kỷ luật nhân viên?

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án ở Mộc Châu (Sơn La) nhưng chỉ một số nhân viên bị kỷ luật ở hình thức khiển trách. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính nghiêm minh, công bằng trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 09/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, nhiều tập thể, cá nhân tại UBND huyện Mộc Châu được xác định đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án nhưng chỉ một số nhân viên bị kỷ luật ở hình thức khiển trách; nhiều cá nhân là người đứng đầu chỉ nhận kiểm điểm sâu sắc, thậm chí không nêu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính nghiêm minh, công bằng trong việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Hạng mục phụ trợ Quảng trường Trung tâm hành chính mới huyện Mộc Châu do Công ty TNHH Viễn Gia thi công có sai phạm kinh tế (nguồn: Báo Sơn La)Hạng mục phụ trợ Quảng trường Trung tâm hành chính mới huyện Mộc Châu do Công ty TNHH Viễn Gia thi công có sai phạm kinh tế (nguồn: Báo Sơn La)

 Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Sơn La, công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án của UBND huyện Mộc Châu và các đơn vị liên quan có nhiều khuyết điểm, sai phạm như: Công tác xây dựng kế hoạch, dự báo ​​vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2019 chưa chính xác dẫn đến nguồn vốn giao để thanh toán chưa đáp ứng kế hoạch đề rạ. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình của Chủ đầu tư, các phòng ban có liên quan và UBND huyện còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ triển khai thi công. Về thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án, công trình còn thiếu một số hồ sơ, thủ tục theo quy định; chất lượng hồ sơ, thủ tục thực hiện còn một số tồn tại. Công tác khảo sát ở một số công trình chưa phản ánh đúng địa hình, địa chất tại vị trí xây dựng công trình; công tác thiết kế ở một số công trình còn có sai sót, thiết kế một số hạng mục, bộ phận công trình chưa phù hợp quá trình thi công phải điều chỉnh thay đổi, bố sung. Tại một số công trình, hồ sơ dự án còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác. Tại một số gói thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có nội dung chưa đầy đủ theo quy định; hồ sơ dự thầu, hồ sơ xuất đề xuất có nội dung còn sai sót, chưa đầy đủ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; công tác xét chấm thầu có một số nội dung chưa chính xác. Thi công chưa đảm bảo kích thước, thiếu khối lượng ở một số hạng mục, phần việc; nghiệm thu, lập hồ sơ toán thanh toán sai tăng về lượng khối tại một số hạng mục, phần việc. Tổng giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với thực tế thi công tại 68 dự án, công trình qua thanh tra phát hiện là: 1.229.508.359 đồng.

Tại sao chỉ nhân viên bị kỷ luật?

Theo nội dung tại Mục I, phần IV Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr thì: Tổng giá trị sai phạm về kinh tế qua thanh tra phát hiện 1.229.508.359 đồng, trong đó thu hồi và ngân sách nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu thanh toán sai tại 59 dự án công trình với số tiền là 857.800.232 đồng, giảm trừ thanh toán và nghiệm thu, quyết toán công trình với số tiền là 275.375.311 đồng; giảm trừ khoản thuế VAT các nhà thầu đã nộp Ngân sách nhà nước theo giá trị khối lượng sai phạm đã nghiệm thu số tiền 96.332.816 đồng.

Sai phạm về kinh tế đã rõ, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cũng đã được Thanh tra tỉnh Sơn La chỉ ra. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện Mộc Châu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 03/KL-TTr ngày 09/01/2020 của Thanh tra tỉnh Sơn La thì: Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Phòng Tài chính Kế hoạch: Bà Phùng Thị Thúy - Trưởng phòng, ông Phạm Đình Hà - Phó phòng, ông Nguyễn Tất Thắng - cán bộ chỉ nhận hình thức kiểm điểm sâu sắc tại đơn vị mặc dù có nhiều khuyết điểm trong công tác thẩm định, tham mưu phân bổ nguồn vốn; thẩm định kết quả đấu thầu, xét chỉ định thầu; công tác quyết toán công trình hoàn thành.

Phòng Kinh tế hạ tầng chỉ kiểm điểm chuyên viên mà không kiểm điểm đối với bà Trần Thị Hương, Trưởng phòng và ông Bùi Trung Lực, Phó phòng mặc dù Phòng kinh tế và hạ tầng chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; quản lý chất lượng công trình; kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền và là chủ 02 dự án đầu tư (01 dự án phải thu hồi 10.497.688 đồng do nghiệm thu thanh toán sai).

Đáng lưu ý, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Mộc Châu, trách nhiệm dẫn đến sai phạm kinh tế do nghiệm thu, thanh toán sai tại 56 dự án công trình với số tiền là 816.405.492 đồng là của các cá nhân gồm ông Nguyễn Thế Nghĩa - Giám đốc, ông Nguyễn Tiến Quyết - Phó Giám đốc và các cán bộ thuộc Ban là: Hoàng Văn Mạnh, Vũ Đình Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Công Tùng, Giang Nam, Đinh Văn Tón, Phùng Tuấn Anh thế nhưng các cá nhân này không hề bị kỷ luật. Một trường hợp duy nhất được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kỷ luật bằng hình thức khiển trách là bà Trần Thị Tuyết do liên quan đến sai phạm tại dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động huyện Mộc Châu với số tiền 95.724.237 đồng do dự toán sai khối lượng. Liên quan đến dự án này, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mộc Châu do bà Trần Thị Hương làm Trưởng phòng là đơn vị thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế BVTC và dự toán. 

Dư luận đặt ra câu hỏi, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân đã tương xứng với mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi hay chưa? Nếu không có thanh tra thì Nhà nước sẽ thất thoát một số tiền lớn nhưng các nhân là lãnh đạo các phòng, ban với vai trò là người đứng đầu lại không bị kỷ luật. Như vậy có hợp lý không?

Theo quy định tại Điều 17 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, liên quan đến vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng (điểm a Khoản 1 Điều 17). Tại điểm b, c Khoản 2 Điều 17 quy định rõ: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng; Làm trái quy định trong việc thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Đề nghị Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu xem xét, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan sai phạm tương ứng với mức độ, hành vi, hậu quả và báo cáo kết quả xử lý lên cấp có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

HÙNG HOA

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Nguy cơ thất thoát lớn về kinh tế nhưng chỉ kỷ luật nhân viên? tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]