Hướng tới 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020):

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tiêu biểu cho truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tính đến 27/10/2020, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ các tỉnh thiệt hại do mưa lũ bằng tiền và hiện vật, quy ra tiền được trên 265 tỷ đồng.Tính đến 27/10/2020, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ các tỉnh thiệt hại do mưa lũ bằng tiền và hiện vật, quy ra tiền được trên 265 tỷ đồng. (Ảnh: T.H)

Bước phát triển của phong trào yêu nước

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải bảo đảm tính công nông; đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân.

Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc.

Tháng 5/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám. Hội nghị nhận định: Cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc giải phóng, trước mắt tạm gác khẩu hiệu “cách mạng thổ địa” để lôi kéo địa chủ tiến bộ, mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống Pháp, Nhật nhằm giải quyết nhiệm vụ sống còn của dân tộc lúc này là giải phóng dân tộc. Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân.

Tháng 10/1941, Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Quá trình kháng chiến toàn dân, toàn diện làm cho Mặt trận Dân tộc Thống nhất không ngừng lớn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập MTTQ Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. MTTQ Việt Nam đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng miền Bắc XNCN thực sự là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Địa chỉ tin cậy, mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân

Bước sang thời bình, MTTQ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân.

Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, với sự phát động, vận động của MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp đến nay được hơn 2.200 tỷ đồng và nhiều hiện vật cần thiết để ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm Covid-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm ngập mặn. Và trước tình hình bão lũ miền Trung, những ngày qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tương thân tương ái cả của mọi tầng lớp nhân dân để giúp đỡ người dân miền Trung ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

90 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong “ứng xử, giải quyết” nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với những thành tích to lớn đạt được, MTTQ Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

LÝ THANH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô