Xử lý dứt điểm khu vực bãi rác Nam Sơn:

Sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân theo quy định của pháp luật

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại Thông báo số 508/TB-VP ngày 29/10/2020 về cuộc họp xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 03/TB ngày 26/10//2020 và UBND Thành phố tại văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020, ngày 29/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng - Tổ trưởng Tổ công tác Thành phố đã chủ trì cuộc họp để khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Giao thông Vận tải,  Y tế, Chánh Thanh tra Thành phố, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố (Ban quản lý dự án) và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng kết luận, chỉ đạo như sau:

Về công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, căn cứ các quy định của pháp luật và của Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư Dự án) chịu trách nhiệm chi trả tiền theo đúng phương án đã được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và UBND huyện khẩn trương chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án.

Đối với các trường hợp đã được Thanh tra Thành phố kết luận tại Kết luận số 1052/KL-TTTP-P3 ngày 17/3/2020, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư như sau:

- Các trường hợp đã có kết luận rõ của Thanh tra Thành phố về việc cấp giấy chứng nhận sai quy định: UBND huyện Sóc Sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai.

- Các trường hợp chưa đủ cơ sở để Thanh tra Thành phố ra kết luận (do UBND  huyện Sóc Sơn không cung cấp được hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây): Giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát và xử lý theo hướng:

+ Nếu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (với diện tích đất ở vượt hạn mức) theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận.

+ Nếu không đủ điều kiện, UBND huyện phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định; Trường hợp các hộ vẫn có kiến nghị, đề nghị được bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo giấy chứng nhận đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lãnh đạo Thành phố đối thoại với người dân các xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ ngày 29/10/2020.Lãnh đạo Thành phố đối thoại với người dân các xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ ngày 29/10/2020.

Đối với các trường hợp đã chuyển nhượng hết phần diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp, hiện đang ăn ở trên diện tích đất vườn ao liền kề còn lại: UBND huyện Sóc Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 05/7/2019, đồng thời xét bố trí tái định cư cho các hộ theo quy định.

Đối với những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, Thành phố cho phép UBND huyện Sóc Sơn ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của UBND Thành phố.

Đối với các trường hợp được giao đất tái định cư theo quy định tại các khu tái định cư của Dự án nhưng có số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất theo phương án tái định cư đã được phê duyệt: cho phép UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để đảm bảo các hộ đủ tiền mua đất tái định cư.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ về tài sản, công trình trên đất:

- UBND huyện Sóc thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3489/UBND-GPMB ngày 29/7/2020.

- Đối với các tài sản, công trình xây dựng không có đơn giá trong quyết định của UBND Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo phòng Quản lý đô thị huyện  thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư: Thống nhất ý kiến đề xuất các Sở, ngành, đơn vị, cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 06 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

Toàn cảnh khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. (Ảnh: Thành Đạt - TTXVN).Toàn cảnh khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. (Ảnh: Thành Đạt - TTXVN).

Về vướng mắc đối với các phương án còn lại trên mặt bằng thi công ô 1.1, 1.2. Thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 505/TB-VP ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND Thành phố.

Về công tác khắc phục các tồn tại, hạn chế, đảm bảo công tác vận hành Khu LHXLCT Sóc Sơn.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại Văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020; trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện ngay, rõ thời gian hoàn thành và những việc có lộ trình trước mắt, lâu dài, đơn vị chủ trì, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp; báo cáo Tổ công tác Thành phố trước 31/10/2020 để chỉ đạo thực hiện.

HỒNG QUÂN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân theo quy định của pháp luật tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô