Nhiều tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về pháp luật

Ngày 5/11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tổng kết 2 cuộc thi, bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của cơ quan Trung ương, của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố... Cuộc thi đã nhận được sự tích cực hưởng ứng của đông đảo đội ngũ cán bộ CCVC, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thủ đô tham gia. Chất lượng các bài dự thi tốt.

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ hưởng ứngBà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ hưởng ứng

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” đã góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đồng thời kịp thời biểu dương, tôn vinh các Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Kết quả là nhiều video trở thành sản phẩm truyền thông rộng rãi trên phương tiện truyền thanh, truyền hình, phù hợp với xu thế hiện đại. Cuộc thi đã góp phần nâng cao, rèn luyện kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo từng chuyên đề chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo viên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứngThứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” đã giúp cho cán bộ, CCVC, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

“Có thể nói 2 Cuộc thi thực sự tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trong cán bộ, CCVC, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Thủ đô”, bà Phạm Thị Thanh Hương nói.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ hưởng ứngPhó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ hưởng ứng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, sau 7 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy đảng, ban ngành, bộ, đoàn thể Trung ương, địa phương ngày càng quan tâm,tích cực hưởng ứng , tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực, hiệu quả hơn với nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của từng địa phương.

Trong  những năm qua, thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc triển khai toàn diện, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nổi bật như công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật tiếp tục được Thành phố quan tâm, thực hiện bài bản, nghiêm túc gắn với thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản mới được ban hành và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Nội dung và hình thức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật ngày càng được đổi mới, đa dạng, phong phú.

Các tác giả đạt giải trong cuộc thi Các tác giả đạt giải trong cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng".

"Đặc biệt, Hà Nội tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hàng trăm bài thi, video sinh động, hấp dẫn, có giá trị. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, sức mạnh truyền thông, vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng" - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định. 

Thứ trưởng cho rằng, để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL nói chung, hiệu ứng, sức lan tỏa của “Ngày pháp luật Việt Nam” nói riêng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật PBGDPL.

Cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; tôn trọng trật tự kỷ cương.

Các tác giả đại giải cao trong cuộc thi Các tác giả đại giải cao trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

Phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, định hướng kịp thời, nhanh nhạy nội dung hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”. Cần xác định rõ việc hưởng ứng Ngày pháp luật không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh trong tuần lễ cao điểm mà quan trọng hơn đây là việc làm hằng ngày của cán bộ, nhân dân để việc tìm hiểu pháp luật trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, để việc chấp hành pháp luật trở thành nếp sống văn hóa của người Thủ đô thanh lịch.

Phát biểu hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết để Ngày pháp luật Việt Nam 2020 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn thành phố, đề nghị Bộ Tư pháp, các ban, Bộ, ngành đoàn thể ở Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt  Ngày Pháp luật, trong đó tập trung định hướng một số vấn đề. 

Cũng theo lời Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, hưởng ứng ngày “Pháp luật Việt Nam”, mỗi người bằng những hành động cụ thể, thiết thực chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Tại Lễ hưởng ứng, Ban tổ chức đã trao 63 giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời trao 90 giải cho 21 tập thể và 69 cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn TP Hà Nội.

 TÚ AN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Nhiều tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về pháp luật tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô