10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Với mục tiêu "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Ban Chấp hành Đảng bộ TP quán triệt quyết tâm chính trị: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Hà Nội đẩy nhanh phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của Thủ đô.Hà Nội đẩy nhanh phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội xác định 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá chiến lược xây dựng Thủ đô là:

- Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH; xây dựng một số công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh...

- Tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch... Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập, sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước...

Theo hướng này, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa kế thừa 8 chương trình công tác lớn của khóa XVI, bao gồm:

Chương trình 01: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 02: “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 03: “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 04: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 05: “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 06: “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 07: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”.
Chương trình 08: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Thành ủy cũng giao Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo việc xây dựng, ban hành 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý I/2021.

PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]