Sơn Tây công bố và đón nhận danh hiệu thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/11, thị xã Sơn Tây đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; đồng chí Nguyễn Công Soái, nguyên Trưởng ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

Ngày 14/11, thị xã Sơn Tây trang trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Ngày 14/11, thị xã Sơn Tây trang trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Thị xã Sơn Tây là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống cách mạng, nơi đây hội tụ văn hóa xứ Đoài, vùng đất sinh ra 02 vị vua cho dân tộc Việt Nam. Thị xã Sơn Tây có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, với gần 50% dân số sống ở khu vực nông thôn, vì vậy nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của thị xã Sơn Tây. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành phố và cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân thị xã Sơn Tây đã khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh các phong tràoToàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thị xã Sơn Tây đã bố trí hơn 1.700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả, công khai, minh bạch. Tất cả 19/19 tiêu chí của 6 xã đều đạt, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,73%; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm chỉ còn 0,3% (thấp hơn bình quân chung của Thành phố là 0,42%). Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2019 đạt 46,6 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng tỷ trọng Thương mại - Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp (Năm 2010, Công nghiệp - xây dựng chiếm 48%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10%. Thương mại - Dịch vụ chiếm 42%; Năm 2019, Công nghiệp - xây dựng chiếm 43,9%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,8%. Thương mại - Dịch vụ chiếm 45,3%).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo nhiệm vụ của Thị xã Sơn Tây trong thời gian tớiPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo nhiệm vụ của Thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao (đã hình thành được 02 mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao: Mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà mía và mô hình liên kết nuôi ong lấy mật). Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ (tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở 6 xã nông thôn mới đạt 77,8% - tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố đạt 71,6%); diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của thị xã Sơn Tây sẽ là nền tảng vững chắc để thị xã tiếp tục phát huy nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thành tựu ngày hôm nay của Thị xã không có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành Chương trình, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mà cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã. Để làm được điều đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong Thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quá trình nỗ lực, phấn đâu xây dựng nông thôn mới của thị xã Sơn Tây để từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, tiếp tục rà soát lại quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quy hoạch các xã nông thôn mớiduy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các lĩnh vực văn hóa  - xã hội; tiếp tục công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, sự tham gia của người dân.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Phát triển nghề, các làng nghề có thế mạnh của địa phương. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đảm bảo yêu cầu, hiệu quả và phát triển thị trường tiêu thụ. Đồng thời quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nhưng giá trị tuyệt đối cao.

Thứ tư, tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác giáo dục; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế; chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề… tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận và hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có tâm huyết, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt là tổ chức quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII trong toàn thể cán bộ - nhân dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất hai Vua và những thành quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các đồng chí lãnh đạo Thành phố tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng Thị xã và Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

 Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Sơn Tây công bố và đón nhận danh hiệu thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô