Khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân TP khóa XV:

Bàn các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII của TP đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương.

Nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND TP tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP bằng các nghị quyết chuyên đề - tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện. Căn cứ quy định của Luật, tình hình và yêu cầu thực tiễn của TP, sau khi thống nhất với UBND, MTTQ TP, Kỳ họp thứ 18 HĐND TP dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 7/12 đến hết ngày 9/12/2020) để bàn các nội dung sau:

Thứ nhất, trên cơ sở rà soát kết quả KT-XH đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội… và nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

Với tinh thần chung của cả TP trong năm 2021 là “phục hồi và phát triển kinh tế”, đề nghị các vị đại biểu HĐND TP phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình năm 2021, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với Hà Nội. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của TP, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất.

Thứ hai, HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng đồng thời đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như: Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP; quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP Hà Nội; nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ trên địa bàn TP…

“Những nội dung này đã được Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP thống nhất rất cao và thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật. Những nội dung có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đều được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và được MTTQ TP tổ chức phản biện (như quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP). Ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp đại biểu HĐND TP có nhiều thông tin hơn trong thảo luận và quyết định, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống” - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

Thứ ba, HĐND TP thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Theo quy định của Luật, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến đến các đại biểu về nội dung chất vấn. Căn cứ trên phiếu đề xuất của đại biểu HĐND TP; tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan, tại kỳ họp này, HĐND sẽ xin ý kiến đại biểu HĐND TP dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 2 nhóm nội dung: Một là công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn TP.

Đây là nội dung trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Hai là việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Đây là nội dung Thường trực HĐND TP đã tổ chức phiên giải trình vào đầu năm 2018. Qua 3 năm thực hiện, 2 bộ Quy tắc ứng xử cũng cần xem xét, nhìn nhận lại những mặt đạt được và những nội dung còn hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ tư, theo quy định của Luật Lao động và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt TP được thôi thực hiện nhiệm vụ để nghỉ chế độ. Do đó, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt cho hoạt động của HĐND-UBND TP, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Việc chuẩn bị nhân sự để trình HĐND TP hôm nay đã được Thành ủy chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần của 17 kỳ họp qua, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt tham gia vào các nghị quyết trình tại kỳ họp, đánh dấu kỳ họp với những nghị quyết thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, đưa nghị quyết lần thứ 17 của Đảng bộ TP vào cuộc sống - đáp ứng được niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Năm 2020, với trách nhiệm, vai trò là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tổ chức thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đất nước và Thủ đô: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh việc tập trung thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Thành phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công, đảm bảo tiến độ và chất lượng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, với quyết tâm chính trị và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:“Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nhìn lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, chúng ta vui mừng, phấn khởi với những kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật đã đạt được. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 do đại dịchgây ra, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển; về cơ bản Thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP ước tăng 3,98%,cao gấp khoảng 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn bình quân chung cả nước; thu NSNN ước đạt gần 280.000 tỷ đồng,vượt mức dự toán và tăng 3,5% so với năm 2019.

Bên cạnh những thành tựu, tiến bộ đã đạt được, Thủ đô Hà Nội cũng còn không ít việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri, nhân dân Thủ đô và các vị đại biểu HĐND Thành phố. Đối với giai đoạn 5 năm 2016-2020, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã nghiêm túc chỉ rõ: Kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực chưa cao; sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, hiệu quả còn thấp, nông nghiệp công nghệ cao còn ít; tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công còn chậm; việc sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước chưa đạt mục tiêu. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với vai trò, thế mạnh, tiềm năng, vị thế của Thủ đô; văn hóa ứng xử của người dân ở nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn thấp. Công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Năm 2020, vẫn còn 06/22 chỉ tiêu kinh tế -xã hội dự báo không hoàn thành, các chỉ số SIPAS và PAPI ở mức thấp; tỷ lệ giải ngân đầu tư công tuy được cải thiện đáng kể nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu... Đây là những nội dung đòi hỏi Thành phố chúng ta sớm có giải pháp khắc phục.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, HĐND - UBND Thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Những định hướng cho nhiệm kỳ tới của Nghị quyết Đại hội là hết sức quan trọng để HĐND Thành phố xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tài chính - ngân sách và đầu tư công trong 5 năm tới, giai đoạn 2021 - 2025.

Cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội  đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố quan tâm một số nội dung sau:

Một là, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính- ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cho giai đoạn tới.Trên cơ sở đó và căn cứ các kiến nghị của cử triđểxem xét, cho ý kiến về định hướngphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2021với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Hai là,Thành phố đã đề xuất chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”nhằm tăng cườngkỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm,hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chủ đề công tác của năm và xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, tồn tại kéo dài nhiều năm.

Ba là, để các Nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, HĐND Thành phố cần sớm thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách, trước mắt là nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND và Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND Thành phố về phân cấp kinh tế - xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã; bên cạnh đó, cần chú trọng các cơ chế, chính sáchnhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài;cụ thể hóa Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hộivề cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội đểkhai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở;phân bổ hợp lýnguồn lực đảm bảo tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; hệ thống các cầu bắc qua sông Hồng; những dự án trọng điểm của Thành phố có vai trò thúc đẩy liên kết các tỉnh vùng Thủ đô, liên kết các huyện; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các huyện phía Nam (Quốc lộ 1A cũ, Quốc lộ 21B, nâng cấp Quốc lộ 32…) thể hiện quan điểm phát triển đồng đều; quan tâm đầu tư thúc đẩy các huyện sớm trở thành quận trong giai đoạn 2021 - 2025;hỗ trợ các nguồn lực của Thành phố và các quận để thực hiện các chương trình mục tiêu tại các huyện còn khó khăn; giải quyết dứt điểm xây mới, nâng cấp, cải tạo các chợ dân sinh, nhà văn hóa thôn, công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố.

Bốn là,về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố, tại Kỳ họp nàysẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và quy định của Trung ương, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những đồng chí có tín nhiệm cao nhất trong số các đồng chí được quy hoạchchức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Nhân sự Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã được các cơ quan chức năng của Thành phố và Trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại Kỳ họp lần này để HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những đồng chí hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị.

Năm là, căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (Luật số 65/2020/QH14 ngày 19/06/2020) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) vàNghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội và Văn phòng HĐND Thành phố nhằmsắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đặc biệt là sớm ổn định tổ chức để phục vụ tốt nhất cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVvà HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi tập thể và từng cá nhân đồng chí lãnh đạo, đại biểu HĐND Thành phốkhông ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục có những đổi mới, phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và các cơ quan liên quanđể nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô,góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và Thành phố trong năm 2021.

PHẠM HẰNG

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Bàn các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô