Phòng chống nạn tảo hôn: Đẩy mạnh truyền thông từ chính “người trong cuộc”

Phòng chống nạn tảo hôn: Đẩy mạnh truyền thông từ chính “người trong cuộc”

(PNTĐ) - Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) là huyện có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, dù vẫn còn tình trạng tảo hôn nhưng tỷ lệ đã giảm rất nhiều so với trước đây. Có được kết quả, tín hiệu đáng mừng ấy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, người dân; đặc biệt là sự góp sức, tham gia truyền thông, vận động từ chính người trong cuộc – những “nạn nhân” của việc tảo hôn.
Thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân

Thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân

(PNTĐ) - Thời gian qua, thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em", ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) vùng đồng bào DTTS.
Trạm Tấu: “Thay da đổi thịt” nhờ thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Trạm Tấu: “Thay da đổi thịt” nhờ thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

(PNTĐ) - Là huyện miền núi cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, Trạm Tấu từng được biết đến với những bản làng nghèo khó, trình độ dân trí thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Trạm Tấu đã có những đổi thay tích cực, nổi bật nhất là sự chuyển biến về kinh tế. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái khẳng định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trạm Tấu ngày càng được cải thiện.
Kỹ thuật dệt thổ cẩm bảo tồn văn hóa truyền thống của người Tày Cao Bằng

Kỹ thuật dệt thổ cẩm bảo tồn văn hóa truyền thống của người Tày Cao Bằng

(PNTĐ) -  Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn I (2021-2025), bằng kỹ thuật dệt thổ cẩm mặt trái độc đáo, người Tày Cao Bằng đã mang đến sự phát triển lớn về kinh tế.
Huyện Ba Vì: Đời sống của người dân tộc thiểu số ấm no và hạnh phúc hơn

Huyện Ba Vì: Đời sống của người dân tộc thiểu số ấm no và hạnh phúc hơn

(PNTĐ) - Sau hơn 15 năm(từ 1/8/2008) thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội Khóa XII, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, và thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia gia phát triển Kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số (MTQG), diện mạo huyện Ba Vì đã có nhiều đổi thay đáng kể trên mọi lĩnh vực, nhất là các xã miền núi, đời sống của người dân tộc thiểu số đã có những bước đổi khác, ấm no và hạnh phúc hơn.
Dự án 8 góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

Dự án 8 góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

(PNTĐ) - Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 được các cấp Hội Phụ nữ cả nước thực hiện trong thời gian qua đã và đang lan tỏa một cách thiết thực, hiệu quả. Dự án đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.