Hà Nội: Kinh tế năm 2020 tăng trưởng 3,98%

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Hà Nội, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính chung GRDP cả năm 2020 ước đạt 3,98%, tuy không đạt kế hoạch (tăng 7,5%) nhưng là mức tăng khá cao so với mức chung của cả nước.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2020 công tác thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có phức tạp hơn so với dự báo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân Thủ đô, thành phố đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp.Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Trong đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính chung GRDP cả năm 2020 ước đạt 3,98%, tuy không đạt kế hoạch (tăng 7,5%) nhưng là mức tăng khá cao so với mức chung của cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với năm 2019. Cân đối thu chi được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì…

Đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2021 thành phố đề ra mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex, có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Thành phố đã đề ra với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu, trong đó GRDP tăng 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng; vốn xã hội tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới…

báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2020, HĐND thành phố đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, bảo đảm linh hoạt trong tình hình mới; đồng thời tham gia tích cực vào công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

 HĐND thành phố tổ chức 6 kỳ họp để giải quyết những vấn đề cấp thiết, quan trọng của địa phương (đây cũng là năm HĐND thành phố tổ chức nhiều kỳ họp nhất trong cả nhiệm kỳ). Trong đó, 4 kỳ họp chuyên đề được tổ chức rất kịp thời, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ: Sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn; quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (2 đợt); phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND cũng tổ chức thành công 2 phiên giải trình; triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc…

 “Năm 2021, thực hiện năm chủ đề của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trong đó, chỉ đạo, triển khai tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kinh tế năm 2020 tăng trưởng 3,98% tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô