Khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV:

Tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực

Sáng ngày 7/12, Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc. Kỳ họp cuối năm này sẽ xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18 HĐND TP sáng ngày 7/12/2020Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18 HĐND TP sáng ngày 7/12/2020

Phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18 HĐND TP diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2020 sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung như: Định hướng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội… và nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề... sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội các cấp, các ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND TP tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP bằng các nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện. Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Trong thành tích chung của Thủ đô có sự đóng góp của HĐND thành phố

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, mặc dù thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề trên toàn cầu, tác động toàn diện đến các mặt của đời sống xã hội của đất nước và Thủ đô. Song, bằng quyết tâm chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã cố gắng, nỗ lực triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của TP Hà Nội để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong thành tích chung của Thủ đô, có sự đóng góp quan trọng của HĐND TP và của từng đại biểu HĐND TP Hà Nội. Đồng chí Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị HĐND TP Hà Nội thời gian tới, thực hiện tốt việc tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị tốt, chu đáo cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Việc chuẩn bị nhân sự để trình HĐND TP đã được Thành ủy chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần của 17 kỳ họp qua, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt tham gia vào các nghị quyết trình tại kỳ họp, đánh dấu kỳ họp với những nghị quyết thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, đưa nghị quyết lần thứ XVII của Đảng bộ TP vào cuộc sống - đáp ứng được niềm tin yêu của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND TP quan tâm một số nội dung sau: Cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm thực tiễn cho giai đoạn tới. Trên cơ sở đó và căn cứ các kiến nghị của cử tri để xem xét, cho ý kiến về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2021 với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Điểm sáng trong cả nước

Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND TP tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. TP Hà Nội đã thực sự trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước, giai đoạn 2016-2020; phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thực hiện chủ đề năm 2020 của TP về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, HĐND TP đã thể chế hóa, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô. Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND TP năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm, tăng 12% so với năm 2019. HĐND TP đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và TP.

Trong năm 2020, HĐND TP tổ chức thành công 6 kỳ họp, trong đó, 4 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức rất kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình, đã xem xét, ban hành những Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND TP năm 2020 bảo đảm đúng luật, tiếp tục nâng cao chất lượng và được triển khai linh hoạt, phù hợp thực tiễn. HĐND, Thường trực, các Ban HĐND TP đã tích cực triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc. Trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND TP, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành 60 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định; tiếp thu 374 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã được UBND TP trả lời đầy đủ, hầu hết đã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Trong ngày đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của TP, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính chung GRDP cả năm 2020 ước đạt 3,98%, tuy không đạt kế hoạch (tăng 7,5%) nhưng là mức tăng khá cao so với mức chung của cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND TP giao, tăng 3,5% so với năm 2019. Cân đối thu chi được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì…

Đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2021,TP đề ra mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Tổ Tây Hồ) việc thực hiện các dự án đầu tư công còn khó khăn và chậm, đề nghị UBND TP tìm ra nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo điều hành, nhất là việc điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công. Đại biểu Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị UBND TP tiếp tục sâu sát với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước thực trạng nhiều dự án nằm trong danh mục được triển khai, hoặc triển khai chậm.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn (Tổ Hoàng Mai) kiến nghị TP cần tiếp tục sâu sát với cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời và tạo môi trường bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận chính sách;Cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để “chấm điểm” lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện; thành lập cơ quan giám sát việc cắt giảm các rào cản đối với sản xuất kinh doanh...

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2021, thực hiện năm chủ đề của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐND TP tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trong đó, chỉ đạo, triển khai tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: HẰNG THU

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô