Hội LHPN phường Phú Thượng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phát huy truyền thống văn hóa – anh hùng

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, vượt qua thách thức và phấn đấu vươn lên, phụ nữ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong đời sống xã hội. Bước vào nhiệm kỳ mới cùng những kỳ vọng mới, các cấp Hội LHPN phường lại tiếp tục hăng hái thi đua, góp phần giữ vững danh hiệu phường văn hóa, anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo Quận uỷ Tây Hồ và phường Phú Thượng chụp ảnh lưu niệm cùng BCHĐồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ (thứ 6 từ phải sang) cùng lãnh đạo Quận uỷ Tây Hồ và phường Phú Thượng chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội LHPN phường khóa XXVI

Trong 2 ngày 7,8/1/2021, Hội LHPN phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với sự tham gia của 109 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 1.632 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Đây là cơ sở Hội được Hội LHPN Hà Nội chọn làm Đại hội điểm khối quận. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành khoá XXV; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ cấp trên; bầu Ban chấp hành Hội LHPN phường Phú Thượng lần thứ XXVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một nhiệm kỳ đổi mới không ngừng nội dung hoạt động Hội

Toàn cảnh Đại hộiToàn cảnh Đại hội

Phú Thượng là phường nội thành của quận Tây Hồ với tỷ lệ nữ chiếm 50,9%. Hội LHPN phường có 14 chi hội, 52 tổ phụ nữ với 1.632 hội viên. Phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng đư­ợc đầu tư­ nâng cấp, kinh tế xã hội tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa phát triển, trật tự xã hội ổn định; đời sống của phụ nữ và nhân dân từng bư­ớc nâng lên.

5 năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN phường tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường, triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, qua đó thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên.

Đ/c Công Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thượng khoá XXV điều hành Đại hộiĐ/c Công Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thượng khoá XXV điều hành Đại hội

Nhận thức rõ nhu cầu của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, phát huy tính chủ động sáng tạo, Hội thường xuyên quan tâm, động viên phụ nữ tích cực học tập bằng nhiều hình thức nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc; phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận thông tin về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Hàng năm, trên 96% cán bộ hội viên phụ nữ đạt các tiêu chí của phong trào với chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Trên 97% gia đình hội viên đạt tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. 100% cán bộ Hội đạt danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi.

Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ, cán bộ Hội đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Phú Thượng anh hùng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXV, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.

Đ/c Bùi Thị Ngọc Thuý, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ ghi nhận những thành quả của Hội LHPN phường Phú Thượng và kỳ vọng một nhiệm kỳ mới khởi sắc hơn nữaĐ/c Bùi Thị Ngọc Thuý, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ ghi nhận những thành quả của Hội LHPN phường Phú Thượng và kỳ vọng một nhiệm kỳ mới khởi sắc hơn nữa

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hội đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ, chị em ngày càng tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ được chú trọng. Chị em được hỗ trợ nâng cao trình độ, nhận thức, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Phụ nữ là nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy và chuyển biến rõ nét. Hoạt động Hội từ chi tới phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thu hút đông đảo phụ nữ.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Hội LHPN phường khóa XXV; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 6 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2021– 2026

109 đại biểu biểu quyết bầu109 đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội LHPN phường Phú Thượng lần thứ XXVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát huy truyền thống phường anh hùng, phụ nữ Phú Thượng quyết tâm bước vào nhiệm kỳ mới đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng; giữ vững danh hiệu phường văn hóa, phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để đạt được thành quả ấy và giữ vững đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,, Đại hội đề ra một số mục tiêu cơ bản: 85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt; 90% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 90% trở lên gia đình hội viên đạt các tiêu chí “5 không – 3 sạch” gắn với gia đình văn minh - hạnh phúc.

Hàng năm phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được ít nhất 7 mô hình/cách làm hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội. 100% hộ cận nghèo và hộ khó khăn được giúp đỡ phát triển kinh tế. Hàng năm Hội đăng ký giúp 5 hội viên cận nghèo, khó khăn thoát nghèo. Tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề 60 lượt lao động/năm cho con em hội viên và lao động nữ tại các trung tâm dạy nghề và tại địa phương (trong đó có 70% lao động nữ). Duy trì nâng cao chất lượng các đoạn đường tự quản “Xanh- Sạch- Đẹp”, mô hình đường hoa - vườn hoa gắn với xây dựng tuyến ngõ văn minh; duy trì mô hình “Thu phế liệu, giữ màu xanh” gây quỹ từ thiện.

100% người nghiện ma túy là chồng, con em hội viên và phụ nữ nghiện được Hội giúp đỡ bằng nhiều biện pháp. Hàng năm giúp 2 người nghiện sau cai không tái nghiện. Hàng năm giám sát, đóng góp ý kiến phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. 100% cán bộ từ tổ phó trở lên được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm, tỷ lệ phát triển hội viên tăng 1,5% đến 2%; trong đó thu hút 75% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong các hộ gia đình tham gia vào hoạt động Hội.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ lắng nghe và trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN các quận về dự Đại hội điểmĐ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ lắng nghe và trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN các quận về dự Đại hội điểm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường khoá XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 17 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành khóa XXVI đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN phường là các đồng chí Công Thị Tuyết Lan và Hy Thị Nga.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch và BCH Hội LHPN phường Phú Thượng khóa XXVI, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ta, góp phần xây dựng phường Phú Thượng, quận Tây Hồ văn minh, giàu đẹp”, đồng chí Công Thị Tuyết Lan kết luận.

MAI CHI

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Phát huy truyền thống văn hóa – anh hùng tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô