Hội LHPN quận Ba Đình: Đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ba Đình lần thứ XXIII

Ngày 8/2/2021, Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp lần thứ 16) nhằm đánh giá công tác chỉ đạo hội nghị Chi hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua đề cương dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ba Đình lần thứ XXIII và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XX

Các đại biểu tham gia hội nghịKỳ hợp thứ 16 Ban Chấp hành Hội LHPN Quận Ba Đình khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đánh giá công tác chỉ đạo hội nghị Chi hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Lê Thị Thúy Kiều – Phó Chủ tịch Hội LHPN quận cho biết: Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ba Đình đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội LHPN phường Liễu Giai là cơ sở làm điểm và tổ chức thành công Hội nghị chi điểm tại chi hội số 10 phường Liễu Giai. Hội nghị chi hội điểm đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình đề ra, bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN quận; bầu chi hội trưởng, chi hội phó và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ phường. Có thể nói, Hội nghị chi hội diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, trang trọng, thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự đổi mới, sáng tạo, thực sự là ngày hội của phụ nữ tại địa phương Qua Hội nghị chi điểm tại phường Liễu Giai, Ban Thường vụ Hội LHPN quận họp  rút kinh nghiệm ngay sau hội nghị chi hội 10 của phường Liễu Giai và chỉ đạo các cơ sở Hội tiến hành tổ chức hội nghị chi hội điểm của các cơ sở và đồng loạt tổ chức hội nghị chi hội tại các cơ sở và đến thời điểm này ngày 08/02/2021 đã có phường: 07/14 hoàn thành hội nghị chi hội. Về thời gian tổ chức Đại hội điểm Hội phụ nữ phường Liễu Giai dự kiến tổ chức tổ chức phiên trù bị vào 14h00 ngày 28/2/2021 và phiên chính thức 8h00 ngày 01/3/2021

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ quận cũng yêu cầu các cơ sở Hội tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung để chuẩn bị tốt cho Đại hội phụ nữ phường như sau: Báo cáo chính trị của phường cần bám sát khung đề cương hướng dẫn; đầu tư chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, súc tích, bố cục cân đối giữa phần kết quả đạt được và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới; nêu đặc thù của địa phương, đánh giá kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021, làm rõ hạn chế và nguyên nhân; phần phục lục minh họa thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ có số liệu cụ thể, chi tiết; phần xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và các chi tiêu cơ bản; các giải pháp căn cứ vào định hướng của Hội cấp trên và tình hình thực tế tại cơ sở, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; tại Đại hội trình bày báo cáo tóm tắt. Nhân sự của Ban chấp hành khóa mới cần có tính kế thừa, phát triển; thực hiện quy định về giảm 5% số lượng BCH so với nhiệm kỳ trước; chú ý cơ cấu 3 độ tuổi; cơ cấu lãnh đạo nữ các ngành, đoàn thể, song không vì cơ cấu mà coi nhẹ chất lượng; Đối với những cơ sở có số ủy viên BCH nhiệm kỳ 2016-2021 từ 13 ủy viên trở xuống, có thể cân nhắc việc giảm 5% số ủy viên BCH nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở tình hình thực tiễn tại cơ sở, ý kiến của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên trực tiếp…

Đồng chí Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại hội nghịĐồng chí Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo (lần 1) của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ba Đình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Chủ đề đại hội, mục tiêu chung; 10 chỉ tiêu cụ thể và 2 khâu đột phá, các phong trào thu đua và các cuộc vận động trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, Hội LHPN quận Ba Đình đã đưa ra chủ đề của Đại hội gồm có 2 phương án: Phương án 1 “Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, phụ nữ Ba Đình “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trí tuệ - Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”. Phương án 2 “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội LHPN Quận vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, khát vọng bình đẳng, tiến bộ góp sức xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”. Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% cở sở Hội tổ chức cho 100% cán bộ, 80 % hội viên phụ nữ học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố, Quận và của Hội; phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được ít nhất 03 mô hình/ cách làm hay hoặc phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% Hội phụ nữ cấp phường được trang bị máy vi tính phục vụ hoạt động Hội, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội… và 2 khâu đột phá đó là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; Đa dạng hóa phương thúc tập hợp phụ nữ, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh.

Các cuộc vận động, trong đó với Cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, tiếp tục xin ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ với 2 phương án. Phương án 1 là giữ nguyên tên gọi của Cuộc vận động  là “ Phụ nữ rèn luyện phẩm chất Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, phương án 2 là Cuộc vận động “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” để mang tính khái quát, hiệu quả hơn, hiệu triệu hơn thể hiện khát vọng và tinh thần tự cường dân tộc và các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Các đại biểu bẩu bổ sung BCH, BTV Hội LHPN quận khóa XXIICác đại biểu bẩu bổ sung BCH, BTV Hội LHPN quận khóa XXII

Tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Phương Liên – Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu là các đồng chí Chủ tịch Hội LHPN các phường nhằm xây dựng dự thảo lần 1 của báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ba Đình lần thứ XXIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tích cực triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026, năm đón chào kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Ba Đình ( 31/5/1961 – 31/5/2021). Chính vì vậy, việc xây dựng báo cáo chính trị rất quan trọng bởi lẽ Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ quận lần thứ XXII, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tạo bước phát triển mới cho phong trào phụ nữ quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị hết sức tâm huyết, trách nhiệm; phân tích, bổ sung và làm sáng tỏ thêm về Chủ đề Đại hội, nội dung trọng tâm theo gợi ý thảo luận của Quận Hội. Trong thời gian tới, Quận Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội.

Hội LHPN quận chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH, BTV HộiHội LHPN quận chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH, BTV Hội

Xác định việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là công việc hết sức quan trọng. Hội nghị đã tiến hành công tác bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng quy trình, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Cũng tại hội nghị, Quận Hội tổ chức chia tay và tặng quà các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XXII nghỉ hưu, chuyên công tác thôi không tham gia Ban Chấp hành.

Quận Hội tổ chức chia tay tặng quà các đồng chí thôi không tham gia BCH Hội LHPN quận khóa XXIIQuận Hội tổ chức chia tay tặng quà các đồng chí thôi không tham gia BCH Hội LHPN quận khóa XXII

Bài và ảnh: THANH THANH

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN quận Ba Đình: Đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ quận Ba Đình lần thứ XXIII tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô