Đoàn Thanh niên – Hội LHPN Hà Nội phối hợp thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Thủ đô

Chiều ngày 5/3, tại trụ sở Thành Đoàn Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN thành phố Hà Nội trong công tác vận động nữ thanh niên giai đoạn 2015 – 2020 và Triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội; đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đại biểu Hội LHPN Việt Nam, MTTQ TP Hà Nội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đoàn cơ sở, đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ cơ sở.

Trong 05 năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện, ủng hộ và giúp đỡ của các ngành, các tổ chức xã hội, Đoàn Thanh niên và Hội LHPN các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác phối hợp với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Bùi Lan Phương, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đọc báo cáo tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN thành phố Hà Nội.Đồng chí Bùi Lan Phương, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đọc báo cáo tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Trong tổ chức thực hiện, các cấp bộ Hội và tổ chức Đoàn luôn chú trọng các hoạt động tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức giới, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ thanh niên và hội viên phụ nữ. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô; thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng do hai đoàn thể phát động; Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp phụ nữ vững mạnh; thu hút tập hợp lực lượng nữ thanh niên tham gia hoạt động Đoàn - Hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từng bước được đổi mới theo hướng thống nhất giữa hai ngành, chỉ đạo chặt chẽ, nội dung và hình thức hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Nhiều cuộc vận động như “Xây dựng xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”; phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạn phúc”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được tổ chức thành công,phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Lễ ký kết phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo (2021 – 2025).Lễ ký kết phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo (2021 – 2025).

Các cấp bộ Đoàn - Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho nữ thanh niên, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác nữ thanh niên; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn của Hội trong đó có nữ thanh niên.

Đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi Tổng kết.Đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Lan Phương, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu tập hợp, thu hút nữ thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn - Hội, các cấp Đoàn - Hội trên địa bàn Thành phố đã tích cực đa dạng hóa các mô hình hoạt động theo nhu cầu, lứa tuổi để vận động, thu hút lực lượng nữ thanh niên tham gia; nội dung sinh hoạt của các mô hình, loại hình cũng đa dạng theo hướng sát với nhu cầu của nữ thanh niên.

Với tỷ lệ nữ thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội chiếm từ 40-45% và tiếp tục tăng trong các hoạt động xã hội, tình nguyện của Đoàn - Hội, tại địa phương, trường học... đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần cống hiến sức trẻ chung tay xây dựng Thủ đô.

Báo cáo cũng khẳng định, Hội LHPN Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ. Tại cấp Thành phố: đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách dưới 30 tuổi tỉ lệ hiện nay chiếm 9,1% tổng số cán bộ, hội viên phụ nữ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt là trưởng, phó Ban được trẻ hoá. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ trẻ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Cũng sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Đoàn thanh niên và Hội LHPN Thành phố đã phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động, góp phần thực hiện các chương trình công tác của mỗi đoàn thể và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hai đoàn thể đã xây dựng chương trình phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho nữ đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ; khích lệ nữ thanh niên tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, hội phụ nữ; tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ nữ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ năng lực, vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên phát huy khả năng của bản thân.

Không chỉ vậy, công tác chăm lo, hỗ trợ nữ thanh niên cũng có nhiều chuyển biến và đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội; vị trí vai trò của Đoàn thanh niên, Hội LHPN ngày càng được khẳng định.

Trao tặng khen thưởng cho 18 thành đoàn trực thuộc.Trao tặng khen thưởng cho 18 cơ sở đoàn và Hội trực thuộc đã làm tốt công tác phối hợp trong 5 năm 2015-2020.

Đã có hơn 21.000 buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tập huấn được tổ chức, thu hút trên 500.000 phụ nữ, đoàn viên, hội viên tham gia. Các cấp hội phụ nữ đã chỉ đạo các cơ sở Hội phụ nữ đăng ký mô hình “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, các mô hình thu gom phế liệu bảo vệ môi trường. Từ các mô hình tiết kiệm đã tặng 124.429 kg gạo, 4 tỷ 448 triệu đồng, 18 sổ tiết kiệm cho 10.674 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động nữ thanh niên làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các mô hình và việc làm cụ thể có hiệu quả cao. Mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” được các chi hội nhân rộng, tập trung vận động hội viên phụ nữ, nữ thanh niên và gia đình thực hiện Chỉ thị 11/TU của Thành ủy trong việc cưới và xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang. Kết quả, 5 năm qua đã có 36.464 đám cưới và 31.121 đám tang trong gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện đúng các quy định. Tổ chức 11 đám cưới tập thể văn minh, tiết kiệm cho các cặp đôi (Đan Phượng, Ứng Hòa, Ba Đình). Tính đến nay toàn thành phố đã có 3.133 Chi hội đạt Chi hội văn minh.

Trong giai đoạn tới (2021 – 2025), Đoàn Thanh niên – Hội LHPN Hà Nội chú trọng vào 4 nhiệm vụ chính là Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho nữ thanh niên và phụ nữ Thủ đô; Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Thủ đô; Bồi dưỡng kiến thức về giới và nâng cao kiến thức gia đình, chăm lo, hỗ trợ cuộc sống của hội viên phụ nữ nghèo và nữ thanh niên; Tăng cường công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ vững mạnh, thu hút tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội.

Bài và ảnh: ĐỖ HỮU

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đoàn Thanh niên – Hội LHPN Hà Nội phối hợp thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Thủ đô tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô