Dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy có thể được trình tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII

Ngày 6/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành cả ngày làm việc để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Dự thảo 6 chương trình được xem xét tại hội nghị gồm: Chương trình 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"; Chương trình 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"; Chương trình 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”; Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Chương trình 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025" và Chương trình 08-CTr/TU về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII có thể được trình tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/3/2021) và có thể được thông qua, ban hành ngay trong quý I/2021 như chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và yêu cầu đề ra trong Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện dự thảo các chương trình; tham mưu xây dựng tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, trình Thường trực Thành ủy ký.

Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ cung cấp tài liệu liên quan đến 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII cho các đại biểu dự hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy và đại biểu dự hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm bảo đảm các đại biểu có thời gian nghiên cứu trước, từ đó nêu ý kiến trao đổi, thảo luận có chất lượng tại mỗi hội nghị.

P. H

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô