Khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trang trọng tiến hành phiên trọng thể. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là Đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức Công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 1
Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 2
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đoàn đại biểu quốc tế và Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự đại hội. Dự đại hội có 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động trên cả nước.

Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước đang ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 3
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang báo cáo tại Đại hội

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, song phát huy truyền thống của Công đoàn Việt Nam gần 95 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động, với sự năng động, nhạy bén thích ứng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có những bước chuyển quan trọng, nhất là trong việc thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo đó, các cấp Công đoàn, nhất là Tổng Liên đoàn đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động Công đoàn; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động như quyền lựa chọn việc làm, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương, vấn đề nhà ở, điều kiện làm việc của người lao động, các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 4
Các tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Tổ chức công đoàn ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ và hiệu quả trong các hội đồng, ủy ban, ban chỉ đạo, các cơ chế dân cử để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Công đoàn đã thể hiện rõ, hiệu quả vai trò đại diện người lao động. Trong 5 năm qua, đề xuất nâng mức lương tối thiểu tăng 25,34%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Các mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến cơ sở. Riêng “Tết Sum vầy” trong 5 năm qua có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo với tổng số tiền gần 28 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid- 19 bùng phát, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; phối hợp tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, ban hành 5 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền gần 6 nghìn tỷ đồng với 10 triệu lượt người lao động được thụ hưởng… Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, nhất là công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất hiện nhiều mô hình, sân chơi lành mạnh phục vụ người lao động.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 5
Các đại biểu dự Đại hội

Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nhất là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai sâu rộng, góp phần giảm thiểu các hành vi chống phá Công đoàn Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ nhà nước ta. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Trong 5 năm qua, đã kết nạp hơn 4,4 triệu đoàn viên, thành lập hơn 24 nghìn công đoàn cơ sở. Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội nghiêm túc phân tích, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức, Đại hội xac định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, với 3 khâu đột phá là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, hoạt động của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Những năm đầu của nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn có nhiều thuận lợi. Trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, cùng tác động của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ 4, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều nơi, sự suy giảm kinh tế thương mại và lạm phát toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động của Công đoàn.

Vào cuối nhiệm kỳ, tình trạng thiếu việc làm của người lao động diễn ra trên diện rộng, số người lao động phải rời các doanh nghiệp về quê hoặc chuyển sang khu vực phi chính thức tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, quyết liệt, duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, giảm thiểu khó khăn cho người lao động.

Đặc biệt, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Từ đó, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quán triệt các Nghị quyết Đại hội của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn cả nước đã vượt qua mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm các lĩnh vực công tác, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Các hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Mô hình tổ chức bộ máy của công đoàn ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng bước được nâng cao, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, công nhân viên chức lao động đi đầu và thành công trong lao động, sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò của công đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm cho truyền thống vẻ vang của công đoàn.

“Những thành tựu đó không chỉ là kết quả của nỗ lực phấn đấu của một số người mà là của toàn bộ cán bộ, công nhân lao dộng, của tổ chức công đoàn, là minh chứng khẳng định vai trò vị trí to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả, thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư thẳng thắn nêu, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần sớm có giải pháp khắc phục. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước ta đến năm 2030 là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 7
Các đại biểu dự Đại hội

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, Tổng Bí thư nêu rõ, hơn lúc nào hết, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn nước ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình để chung tay xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là một tổ chức đại diện lớn nhất, là trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động cả nước, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các tổ chức Công đoàn quốc tế chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gợi mở 5 vấn đề để Công đoàn Việt Nam quan tâm.

Một là, trong việc chỉ đạo và triển khai hoạt động công đoàn cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ rằng Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội, hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý, vừa là tổ chức chính trị xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và hoạt động của công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng.

Hai là, tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác độ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam của chúng ta ngày càng lớn mạnh và hiện đại.

Ba là, các cấp công đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng và người lao động với những chương trình phúc lợi dài hạn.

Bốn là, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Cuối cùng, với vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội, là cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ, hơn ai hết công đoàn phải phát huy vai trò, làm tốt hơn nữa chức năng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 9

Đoàn đại biểu Công đoàn Thủ đô chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định sẽ bổ sung và cụ thể hóa vào Nghị quyết nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiều nay, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục với các nội dung: Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; tham luận của các đơn vị; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

 Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - ảnh 10
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu

Tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh chia sẻ kinh nghiệm của Công đoàn Thủ đô trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hiện nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (30 LĐLĐ quận huyện thị xã, 8 công đoàn ngành, 7 công đoàn Tổng Công ty) với tổng số 9.360 CĐCS và 700.000 đoàn viên (trong đó, khu vực sản xuất kinh doanh chiếm 68% số đoàn viên toàn Thành phố).

Trong bối cảnh mới, các cấp công đoàn Thủ đô luôn xác định phải tập trung đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về người lao động, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động Công đoàn. Yêu cầu cán bộ Công đoàn các cấp coi cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu, Công đoàn cấp trên phục vụ Công đoàn cấp dưới. Công đoàn cơ sở phục vụ người lao động.

Về nội dung hoạt động, các cấp Công đoànThành phố tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; cắt bỏ những hoạt động không thiết thực, tốn kém kinh phí. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động với số tiền trên 600 tỷ đồng thông qua các hoạt động tổ chức “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết, hỗ trợ Mái ấm công đoàn, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Thành phố đã có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo được nhân rộng trong toàn hệ thống như chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Tổ an toàn Covid”, tặng “Túi An sinh Công đoàn". LĐLĐ Thành phố sớm xây dựng Đề án vị trí việc làm, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu quả, là đơn vị đầu tiên trong cả nước ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Về phương thức hoạt động, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cán bộ Công đoàn tăng cường đi cơ sở, hỗ trợ và lắng nghe cơ sở; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, lựa chọn các hoạt động phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, hoạt động công đoàn cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các cấp công đoàn Thủ đô không bằng lòng với kết quả đã đạt được, sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, sâu sát hơn nữa, tất cả vì quyền lợi của người lao động, vì Thủ đô văn hiến và anh hùng.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thu hút đầu tư; quan tâm giải quyết vấn đề biên chế công đoàn; có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và đảm bảo lương đủ sống cho người lao động.

 

Tin cùng chuyên mục

Điểm sáng HDBank trong bức tranh tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng

Điểm sáng HDBank trong bức tranh tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng

(PNTĐ) - Tung hàng nghìn tỷ đồng cho gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp lãi suất 0%, chính sách cho vay mang tính nhân văn, hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp vực dậy trong bối cảnh kinh tế khó khăn chính là yếu tố giúp tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đạt 0,02% trong tháng 1 và dự kiến lên 2% trong tháng 2/2024...