Sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện nới lỏng, nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, chỉ phong tỏa 65 khu vực còn F0
Sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện nới lỏng, nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, chỉ phong tỏa 65 khu vực còn F0

Hà Nội sẽ không thực hiện phân theo 3 vùng mà nới lỏng giãn cách để tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, Thành phố sẽ tập trung quản lý chặt các điểm phong tỏa ở phạm vi nhỏ nhất, làm sao hạn chế tối đa những ảnh hưởng tác động đến nhân dân.

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô