Làm rõ thêm giả thiết thành Đại La tại khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Các nhà khoa học đã làm rõ thêm giả thiết thành Đại La tại khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Theo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực Chính điện Kính Thiên thuộc Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) gần đây nhất do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Viện Khảo cổ học công bố ngày 7/4, các nhà khoa học đã làm rõ thêm giả thiết thành Đại La tại khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Bên cạnh đó, cuộc khai quật thăm dò cũng lộ diện nhiều dấu tích của kiến trúc các thời Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, Lê Sơ, Lê Trung Hưng. 

Phát hiện nhiều hiện vật độc đáo, trong đó có mảnh mào đầu rồng lớn, đất nung thời Lý. Ảnh: TTXVNPhát hiện nhiều hiện vật độc đáo, trong đó có mảnh mào đầu rồng lớn, đất nung thời Lý. Ảnh: TTXVN

Nhiều dấu tích quý

Hoàng Thành Thăng Long một khu di tích rộng lớn, phong phú và phức tạp. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã từng bước nhận diện kiến trúc của di tích này và kết quả khai quật thăm dò mới đây nhất do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện đã lộ diện nhiều dấu tích quý. Khu vực khai quật là phía Đông Bắc nền Điện Kính Thiên với tổng diện tích gần 990 m2.

Đặc biệt, việc phát hiện cống nước gạch kiên cố thời Đại La đã chứng minh cho giả thiết khu vực trung tâm của thành Đại La vẫn ở khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Nhận định này được coi là quan trọng, giúp các nhà khoa học tìm hiểu quy mô thành Đại La, tạo cơ sở để tìm hiểu quy mô thành Thăng Long thời Lý.

Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học phát hiện các kiến trúc thời Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần tiếp tục phân bố ở khu vực sau nền điện Kính Thiên. Điều đó chứng tỏ tính chất trung tâm khá đồng đều trên toàn bộ các vị trí đã khai quật tại khu vực trung tâm và cũng là tương đồng với toàn bộ khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và Vườn Hồng. Về thời Lý, phát hiện di vật tượng rồng đất nung kích thước rất lớn (có phần lớn hơn tượng rồng ở khu 18 Hoàng Diệu) cho thấy có thể có kiến trúc có quy mô lớn, quan trọng thời Lý ở đây. Ở thời Trần, các dấu tích kiến trúc ở đây có quy mô nhỏ. Hiện tượng dấu vết cháy rất nhiều (than tro) gợi đến việc sử sách chép về các cuộc chiến tranh vào cuối thời Trần thế kỷ XIV khiến cho kinh thành bị cháy nhiều lần thành tro bụi.

Về thời Lê Sơ và thời Lê Trung Hưng, các dấu tích đã xuất lộ nhiều