Hà Nội: Nổ khu công nghiệp Phú Thị, 3 người bị thương vong