Tập huấn cho hơn 300 phóng viên, biên tập viên về tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tập huấn cho hơn 300 phóng viên, biên tập viên về tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(PNTĐ) – Sáng 28-12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho hơn 300 phóng viên, biên tập viên đến từ 115 cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểuThứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, hội nghị “Tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng” cho các cơ quan báo chí nhằm 4 mục đích nhằm: Một là, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo một số điểm mới và kết quả nổi bật của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, nhìn lại những thành công, kết quả của công tác Xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII, trong đó nhấn mạnh vấn đề tổng kết thực tiễn và đưa việc tổng kết thực tiễn lên trước việc nghiên cứu lý luận.

Ba là, nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Bốn là, thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh.

Quang cảnh hội nghịQuang cảnh hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Thông tin, tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng; những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày hai chuyên đềĐồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày hai chuyên đề

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày hai chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII” và “Những điểm mới nổi bật trong dự thả các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng”.

VÂN NGA