Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo”

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Để làm rõ hơn về quan điểm chỉ đạo, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với đồng bào Công giáo, cũng như mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với đồng bào Công giáo và giữa đồng bào Công giáo Thủ đô với Đảng, phóng viên báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo” - ảnh 1

PV: Xin chào bà. Xin bà cho biết về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta trong công tác tôn giáo?

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo” - ảnh 2
 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung,

PCT Nguyễn Thị Kim Dung: Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Cùng với sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã xác định tôn giáo là một vấn đề quan trọng, lâu dài và sẽ đồng hành cùng dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 (khóa IX), quan điểm, chính sách tôn giáo tiếp tục được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng X, XI, XII, XIII. Thực ra, xuyên suốt các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội VII đến Đại hội XIII đều có hai quan điểm không thay đổi đó là: (1) tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; (2) chống việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân. Các kỳ Đại hội trên đều thể hiện quan điểm: Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Mọi công dân dầu có quyền theo tôn giáo, từ bỏ hoặc thay đổi tôn giáo của mình. Mọi hành vi xâm phạm quyền tự do ấy đều bị xử lý theo pháp luật; không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng trong những hoạt động xã hội.

Cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn có những chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước trong từng thời kỳ. Điển hình nhất đó là việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

PV: Xin bà cho biết về  sự quan tâm, chăm lo cho đồng bào công giáo của Thành phố Hà Nội qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cũng như những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự phát triển của Thủ đô?

PCT Nguyễn Thị Kim Dung: Thủ đô Hà Nội có 8 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, trong đó Công giáo có hơn 200.000 tín đồ gồm 3 Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Hưng Hóa, Giáo phận Bắc Ninh. Trong nhiều năm qua đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào công giáo trong công tác xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến” gắn với “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chính quyền các cấp luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào giáo dân. Trong nhiều năm qua chính quyền Thành phố đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để đồng bào công giáo hoạt động theo hiến chương của Giáo hội, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tạo điều kiên thuận lợi về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Xứ họ đạo; đồng thời chỉ đạo các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Đoàn kết công giáo các quận, huyện, thị xã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động. Trong năm 2022 đã tạo điều kiện, giúp đỡ Ban đoàn kết công giáo các quận huyện, thị xã tổ chức thành công Hội nghị 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2022-2027, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Thủ đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo” - ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng là người Công giáo ở huyện Thường Tín

Về sự đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự phát triển của Thủ đô, thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng bào Công giáo Thủ đô luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong các đợt bùng phát dịch Covid-19, các Giáo phận trên địa bàn thành phố Hà Nội đều thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, các Nhà thờ trên địa bàn đều đóng cửa và tạm dừng Thánh lễ, Giáo dân được tham dự Thánh lễ trực tuyến; các hoạt động trong tháng Hoa như: rước, dâng hoa… đều hoãn không tổ chức và đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hưởng ứng lễ phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban Đoàn kế Công giáo Việt Nam thành phố, đồng bào Công giáo Thủ đô đã ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền trên 40 triệu đồng.

Thời gian qua, để động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo các quận, huyện, thị xã giai đoạn 2017-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 32 tập thể và 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Thông qua Hội nghị đã thể hiện vai trò của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, động viên, vận động chức sắc, chức việc, giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thủ đô; hàng năm Thành phố cấp kinh phí hoạt động cho Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã với số tiền 200.000.000đ thông qua tài khoản của Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã.

Đồng bào Công giáo Thủ đô luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố, Ban Đoàn kết Công giáo quận, huyện, thị xã có bước chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp và đã bám sát vào Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, chủ động xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng dẫn chỉ đạo Ban Đoàn kết Công giáo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo” - ảnh 4

PV: Xin bà đánh giá tầm quan trong của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng ở vùng có đạo cũng như các giải pháp để làm tốt công tác phát triển Đảng ở vùng có đạo?

PCT Nguyễn Thị Kim Dung:  Ngày 28/8/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 06-QĐ/TW Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo, thay thế Quy định 123. Trong công tác tôn giáo, Đảng là nhân tố lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình tiến hành công tác; Nhà nước quản lý hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; Mặt trận và các đoàn thể nhân dân quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là cơ sở cần tiếp tục tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; xem xét công nhận và quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để phát hiện nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng; gắn công tác phát triển đảng viên là người có đạo với việc thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo tại từng địa bàn, khu dân cư; quan tâm phát triển KT-XH, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần tại những vùng có đông đồng bào theo đạo; giải quyết dứt điểm kịp thời các vấn đề tồn tại hạn chế ở cơ sở.

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo” - ảnh 5
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thăm, chúc mừng Giám mục giáo phận Hưng Hóa

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đồng thời, nắm chắc thông tin những tôn giáo và hình thức sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận để tiện cho việc theo dõi, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng là những tín đồ tôn giáo vào Đảng.

PV: Với cương vị là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bà có chia sẻ gì với đồng bào công giáo Thủ đô?

PCT Nguyễn Thị Kim Dung: Như chúng ta đã biết Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, các chức sắc tôn giáo tiêu tiểu trong cả nước. Đây là vinh dự và là một nguồn lực vô cùng quí giá cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian qua, hiện tại và tương lai. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tôn giáo trên địa bàn Thành phố. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ đó là mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi luôn mong muốn đồng bào Công giáo Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, mỗi người giáo dân tốt là một người công dân tốt, cùng chung sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng.

 Xin chúc đồng bào giáo dân luôn mạnh khỏe, an lành và nhận được nhiều hồng ân của Chúa!

PV: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tôn giáo trên địa bàn Thành phố. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ đó là mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi luôn mong muốn đồng bào Công giáo Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, mỗi người giáo dân tốt là một người công dân tốt, cùng chung sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng

 

Tin cùng chuyên mục

Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ“

Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ“

(PNTĐ) - Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xả thân vì Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thương binh, liệt sĩ đã khiến đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”.
Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong chiều dài lịch sử

Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong chiều dài lịch sử

(PNTĐ) - Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Thăng Long - Hà Nội đã có những đóng góp to lớn, khẳng định vai trò, vị thế của mình trên các lĩnh vực. Phát huy bề dày, Thủ đô Hà Nội hôm nay được mệnh danh là “Thành phố hòa bình”, “Thành phố đổi mới, sáng tạo toàn cầu”, chúng ta sẽ không bao giờ quên các thế hệ đi trước, đặc biệt là phụ nữ Thăng Long xưa.
Trao gần 420 tỷ đồng tri ân 1,4 triệu người có công với cách mạng, thân nhân người có công

Trao gần 420 tỷ đồng tri ân 1,4 triệu người có công với cách mạng, thân nhân người có công

(PNTĐ) - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, cố gắng hết sức trong điều kiện có thể, nhưng chúng ta vẫn không khỏi day dứt, trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính; những số phận thiệt thòi của các nạn nhân chất độc da cam...
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng rất vui khi thấy Đoàn công tác Hội Phụ nữ thành phố đến thăm

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng rất vui khi thấy Đoàn công tác Hội Phụ nữ thành phố đến thăm

(PNTĐ) - Tiếp tục các hoạt động tri ân mẹ VNAH, chăm lo người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 23/7, đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ, con liệt sỹ tại huyện Sóc Sơn. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Sóc Sơn và cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở.