Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận không tiếng súng

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Những năm gần đây, các đối tượng thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, hòng biến tôn giáo trở thành một “lực lượng chính trị” đối trọng với Đảng. Tuy nhiên, sự thật là Đảng ta luôn chủ trương đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Đồng bào các tôn giáo cũng tích cực tham gia bảo vệ Đảng, đoàn kết, hòa hợp cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Thực tiễn ghi nhận tại một số địa bàn ở Thủ đô Hà Nội đã làm thất bại âm mưu đen tối của các thế lực thù địch.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 1
Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 2
Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 3
Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Vũ Văn Thọ hiện đang tu hành tại Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn

Ngày 2/4/2022, Chi bộ thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Vũ Văn Thọ, sinh năm 1989, Phó Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Gia Lâm, hiện đang tu hành tại Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn.

Bí thư Đảng ủy xã Đa Tốn Lê Xuân Thường cho biết: Trước khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, quần chúng Vũ Văn Thọ là quần chúng ưu tú, luôn đoàn kết cùng các Tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Giáo hội cũng như của Thành hội Phật giáo Hà Nội, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Quần chúng Thọ cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, được Nhân dân tín nhiệm, tin tưởng. Sau một thời gian được Đảng bồi dưỡng, giác ngộ, bản thân quần chúng Vũ Văn Thọ cũng nhận thức đầy đủ và có nguyện vọng được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên đã được Đảng kết nạp.

Trong thời gian 1 năm làm đảng viên dự bị, đảng viên Vũ Văn Thọ vẫn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị nên được Chi bộ thôn Đào Xuyên xét duyệt cộng nhận đảng viên chính thức. Đây là đảng viên thứ 2 là người tu hành ở chùa Đào Xuyên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trước đó, năm 1945, nhà sư Thích Thông Thiết, sinh năm 1905, trụ trì chùa Đào Xuyên cũng đã được kết nạp Đảng và sau đó còn được tổ chức tín nhiệm phân công làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Đại Hưng (Đa Tốn).

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 4

Việt Nam là nước đa tôn giáo. Trong lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo đã đóng góp không nhỏ vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo và các tín đồ tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”; trên cơ sở đó, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hệ thống giáo lý, giáo luật và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thủ địch luôn tìm mọi cách lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Âm mưu đen tối của các thế lực thù địch là lợi dụng tôn giáo để góp phần thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo TS.Trần Quốc Dương, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thế lực phản động xuyên tạc đã cố tình tung tin sai sự thật Đảng không kết nạp người có đạo, chủ trương, chính sách của Đảng đối lập với niềm tin vào tín ngưỡng, tôn giáo của người có đạo để cổ súy tư tưởng ly khai, chia rẽ đoàn kết giữa người có đạo với Đảng.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 5
TS Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng BCĐ 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho biết: Một trong nhiều thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá của các thế lực thủ địch là tuyên truyền các quan điểm cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam có chính sách hạn chế tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hạn chế thực hành tôn giáo, hay chủ trương của Đảng với tôn giáo là trái ngược với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Đây là luận điệu phổ biến của các cá nhân, tổ chức thù địch, đặc biệt một số tổ chức, cơ quan nước ngoài. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn sử dụng mạng internet và các mạng xã hội lôi kéo người có đạo tham gia hoạt động ly khai, tự trị, phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy xã Đa Tốn Lê Xuân Thường, Đảng ta không có sự phân biệt, đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 đã quy định: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 6

Thực tế, không chỉ kết nạp đảng viên là người tu hành, Đảng bộ xã Đa Tốn cũng đã kết nạp 3 đảng viên là người theo đạo Công giáo. Trong đó, mới đây nhất, vào ngày 14/4/2023, cô Trần Thị Kim Thoa, giáo viên trường tiểu học Đa Tốn là người Công giáo cũng đã được Chi bộ trường tiểu học Đa Tốn kết nạp vào Đảng. Như vậy, tính đến tháng 10/2023, Đảng bộ xã Đa Tốn đã có 558 đảng viên, bao gồm đảng viên không theo tôn giáo, đảng viên là người theo Phật giáo, Công giáo... tham gia sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 7
Cô Trần Thị Kim Thoa (thứ hai từ phải sang) là người Công giáo đã được Chi bộ trường tiểu học Đa Tốn kết nạp Đảng vào tháng 4 năm 2023

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đa Tốn Lê Xuân Thường, các đảng viên dù thuộc các thành phần tôn giáo khác nhau nhưng luôn hòa hợp, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia xây dựng Đảng bộ, quê hương Đa Tốn vững mạnh. Đặc biệt, các đảng viên là người có đạo có bản lĩnh chính trị tốt, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, không để thế lực thù địch lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước. Đến nay, Đảng ủy xã chưa ghi nhận đảng viên nào tại các Chi bộ thuộc diện đưa ra khỏi Đảng hoặc cần giáo dục, giúp đỡ... Các đảng viên là người có đạo cũng không bị hạn chế quyền tự do sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật như thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 8
Ở xã Đa Tốn, các đảng viên dù thuộc các thành phần tôn giáo khác nhau nhưng luôn hòa hợp, đoàn kết, nỗ lực tham gia xây dựng Đảng bộ, quê hương Đa Tốn vững mạnh
Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 9
  

Tại Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Đảng ta đã cảnh báo: Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề tôn giáo được các thế lực phản động trong và ngoài nước coi là “ngòi nổ” hết sức nhạy cảm.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 10
TS.Trần Quốc Dương, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS.Trần Quốc Dương, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một “lực lượng chính trị” có thể “đối trọng” với Đảng. Chúng tích cực ủng hộ những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích, tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, gây rối, điển hình như vụ gây rối ở Giáo xứ Thái Hà, Giáo xứ Đồng Chiêm ở Hà Nội, Giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An, Tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng... Nhiều hội nhóm chống phá như Việt Tân, Cao trào Nhân bản, Đảng Dân chủ Việt Nam, Hội anh em dân chủ, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Hội Phụ nữ nhân quyền... đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip xuyên tạc với cường độ cao, với tính chất “đánh lận con đen” tung tin thất thiệt, sai lệch về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Nhiều đối tượng còn lợi dụng sự tranh chấp, khiếu kiện về đất đai có liên quan đến tôn giáo và những sơ hở, vô ý thiếu sót trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo của một số địa phương để kích động quần chúng tín đồ chống đối chế độ. Mục đích cuối cùng của chúng là làm cho Nhân dân ta “tự diễn biến”, hình thành các nhân tố, các lực lượng, khuynh hướng chống phá cuộc sống thanh bình của Nhân dân Việt Nam; kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dùng quần chúng để làm suy yếu hiệu lực của chính quyền.

Tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thôn Thượng là 1 trong 4 thôn Công giáo toàn tòng (gồm thôn Thượng, thôn Trên, thôn Giữa, thôn Mùi). Năm 2022, Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài 58,2km, đi qua 7 quận, huyện, trong đó tại huyện Thanh Oai có một phần đi qua xã Bích Hòa. Thời điểm đó, cũng đã từng xuất hiện thông tin chống phá, kích động người dân không hợp tác triển khai Dự án... Trước tình hình này, chính các đảng viên trong Chi bộ thôn Thượng, xã Bích Hòa là những người tiên phong, giữ vững lập trường tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân trên địa bàn đồng lòng, ủng hộ Dự án, tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng bộ, chính quyền Thành phố. Nhờ đó, xã Bích Hòa là một trong các xã đã hoàn thành sớm việc bàn giao mặt bằng. Các thông tin xuyên tạc, thù địch không còn “đất diễn” mà còn  bị bài trừ bởi chính các đảng viên công giáo, Nhân dân.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 11

 

Cũng ở xã Bích Hòa từng ghi nhận một sự việc từng được cho là “nóng” liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp của một số hộ dân để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ). Sau nhiều năm, do một số vướng mắc về quy định của tỉnh Hà Tây (cũ) và khi Thanh Oai thuộc về Hà Nội nên một số hộ dân chưa được hưởng đầy đủ chế độ của người bị thu hồi đất. Toàn bộ đảng viên tại Chi bộ thôn Thượng đã phát huy vai trò, vận động người thân trong gia đình và tuyên truyền bà con Công giáo tin tưởng chính quyền đang nỗ lực giải quyết vụ việc theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân, không tạo cơ hội cho các thế lực kích động, lôi kéo, kích động người dân chống lại chính quyền, không để thế lực thù địch đạt được âm mưu biến tôn giáo trở thành "lực lượng chính trị" đối trọng với Đảng.

 
Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 12
Nhân dịp Giáng sinh 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Một ví dụ khác, các thế lực thù địch lâu nay vẫn cố tình bóp méo sự thật, tung tin Đảng chống Tôn giáo, cấm đạo và không đặt niềm tin vào người theo đạo nên người theo đạo sẽ có ít cơ hội được tham gia vào bộ máy chính quyền. Thế nhưng, sự thật về công tác cán bộ qua ghi nhận tại thôn Công giáo Nghĩa Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức đã đập tan luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Cụ thể ở Nghĩa Ải, nhiều đảng viên là người Công giáo đã và đang được Đảng tín nhiệm, cử giữ các vị trí chủ chốt tại địa phương như Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Giám đốc HTX Nông nghiệp… Các đảng viên là người Công giáo cũng được Đảng, chính quyền tin tưởng, cử đi học các lớp về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... để qua đó, giúp nâng cao chất lượng bộ máy cán bộ ở địa phương. Đồng bào Công giáo cũng được Đảng, Nhà nước tạo cơ sở pháp lý và điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo hợp pháp được tự do hành đạo, xây dựng cơ sở thờ tự...

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 13Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 14
Đồng bào Công giáo luôn được Đảng, Nhà nước tạo cơ sở pháp lý và điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo hợp pháp được tự do hành đạo, xây dựng cơ sở thờ tự... (Ảnh GXNA: Sinh hoạt tôn giáo ở thôn Nghĩa Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức)

Theo anh Nguyễn Văn Lượng, Bí thư Chi bộ thôn Nghĩa Ải, người theo đạo Công giáo ở Thủ đô nói chung và người Công giáo ở thôn Nghĩa Ải, xã Hợp Thanh nói riêng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sẽ kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không khoan nhượng với các thế lực thù địch, xuyên tạc.

Kỳ 4: Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam-sự thực làm thất bại âm mưu đen tối của thế lực thù địch - ảnh 15

Cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam là một cuộc đấu tranh lâu dài và phức tạp. Theo TS. Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trước tính chất nguy hiểm trong hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, chúng ta cần tích cực tuyên truyền, giáo dục để Nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời tích cực tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài nước hiểu và thực hiện đúng chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Với Hà Nội, thực tiễn đoàn kết tôn giáo và một hệ thống phòng thủ tốt từ trong lòng dân chính là sức mạnh để Hà Nội làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, huy động mọi công dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh.

(còn tiếp)

 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Đan Phượng: Kiên quyết xử lý 314 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp

Huyện Đan Phượng: Kiên quyết xử lý 314 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp

(PNTĐ) - Ghi nhận của Báo Phụ nữ Thủ đô, ngày 30/11, hàng trăm cán bộ, lực lượng chức năng của huyện Đan Phượng và xã Liên Trung đã thực hiện các bước tuyên truyền, vận động, cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, nhằm khắc phục hậu quả vi phạm xây dựng trái phép lán xưởng trên đất nông nghiệp tại khu ven chân đê quai xã Liên Trung.