Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố

MAI CHI
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 30/3, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn I: cuối năm 2022-2025".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 Dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS & MN.

Trong đó có dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”  với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Chính phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Dự án 8.

Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố - ảnh 1
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Đối với Thành phố Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN của Thủ đô Hà Nội, trong đó, giao cho Hội LHPN thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện dự án 8 trên địa bàn.

Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố - ảnh 2
Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương triển khai hoạt động của Dự án 8 giai đoạn 1 và năm 2023

 

Dự án 8 được thiết kế với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; giám sát và phản biện xã hội; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong chương trình mục tiêu quốc gia...

Để triển khai có hiệu quả thực chất theo chỉ đạo của Thành phố, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho rằng cần có sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành từ thành phố đến cấp huyện và cơ sở. Trong đó đặc biệt là vai trò của UBND cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Lê Kim Anh đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND, các ban, ngành của 5 huyện và 14 xã quan tâm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án 8, cần bám sát các văn bản triển khai Dự án để chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Dự án đảm bảo đúng tiến độ, quan tâm cấp kinh phí triển khai thực hiện dự án đảm bảo chỉ tiêu đề ra và đúng quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chỉ đạo ngành dọc phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức thực hiện các hoạt động, chỉ tiêu của Dự án 8 gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, tích cực hơn nữa trong việc lồng ghép giới vào các dự án, tiểu dự án do sở, ban, ngành chủ trì; tổ chức giám sát, đánh giá theo hướng dẫn của Chương trình và hướng dẫn cụ thể của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội.

UBND các huyện quan tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban và UBND các xã phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai các nhiệm vụ của Dự án. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Dự án 8 với các Dự án khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII để phát huy hiệu quả nguồn lực. 

Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố - ảnh 3
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Triển khai Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố - ảnh 4

Ông Dương Trần Anh Tuấn, Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển xanh Green U hướng dẫn mô hình thay đổi "nếp nghĩ, nếp làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

 

 

Chủ tịch Lê Kim Anh cũng yêu cầu Hội LHPN các huyện cần chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án giai đoạn 1; Phối hợp với các phòng, ban và UBND các xã tổ chức thực hiện các hoạt động, chỉ tiêu cụ thể theo hướng dẫn của Thành Hội; Đẩy nhanh tiến độ tham mưu triển khai các hoạt động năm 2023; Chỉ đạo Hội LHPN các cấp triển khai các hoạt động của Dự án 8 một cách một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm tác động toàn diện làm thay đổi căn bản thực trạng bình đẳng giới và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà UBND Thành phố đã tin tưởng giao phó.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về 6 nội dung liên quan đến kế hoạch của thành phố; các mô hình được chỉ đạo trong dự án, hoạt động giám sát, đánh giá…

Hội nghị diễn ra trong 30-31/3, các đại biểu được hướng dẫn mô hình thay đổi “nếp nghĩ, nếp làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; hướng dẫn thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện dự án; vai trò, nhiệm vụ của các ban, ngành và địa phương tham gia thực hiện giám sát, đánh giá dự án; hướng dẫn xây dựng các tổ, nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng, thực hiện các hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

(PNTĐ) -Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, huyện Ba Vì luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

(PNTĐ) -Sáng ngày 25/9, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Hà Nội”.
Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2023 sẽ diễn ra trong tháng 10

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2023 sẽ diễn ra trong tháng 10

(PNTĐ) -Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Giang, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IX tỉnh Hà Giang năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10.2023 với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa” gắn với Chương trình đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III.
Hội LHPN huyện Chương Mỹ: Tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới, phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội LHPN huyện Chương Mỹ: Tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới, phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(PNTĐ) -Sáng ngày 23/8/2023, Hội LHPN huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới, phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trần Phú.
Hội LHPN Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thanh Hóa

Hội LHPN Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thanh Hóa

(PNTĐ) -Trong các ngày 8-9/9/2023, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ tại tỉnh Thanh Hóa.