Cùng lá cờ Tổ quốc và cờ Hội đến Trường Sa thân yêu!

Cùng lá cờ Tổ quốc và cờ Hội đến Trường Sa thân yêu!

Lần thứ hai, được đại diện Hội LHPN Hà Nội tham gia Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tôi đã được chứng kiến nhiều điều mới mẻ từ nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ vượt lên khó khăn gian khổ cùng tình nghĩa sâu đậm của cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội hướng về Trường Sa
Tình đồng đội của bố

Tình đồng đội của bố

Bố tôi được điều động vào chiến trường miền Nam từ năm 1973. Bố cũng là anh giải phóng quân trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.