Bài cuối: Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài cuối: Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

(PNTĐ) - Đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, 20 năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô.
Bài 3: Tạo đột phá từ cách làm mới riêng biệt

Bài 3: Tạo đột phá từ cách làm mới riêng biệt

(PNTĐ) - Với yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động, tạo cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết từ cá nhân, gia đình, khu dân cư đến cấp xã, cấp huyện, Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cấp đã chủ động sáng tạo, đột phá từ cách làm mới riêng biệt trong thực hiện, phát huy “sức mạnh mềm” từ khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và phát triển Thủ đô.
Bài 2: Huy động sức mạnh từ khối Đại đoàn kết toàn dân

Bài 2: Huy động sức mạnh từ khối Đại đoàn kết toàn dân

(PNTĐ) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn lực và động lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trên tinh thần đó, trong thời gian qua, sức mạnh đại đoàn kết đã được Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc vận dụng trong mọi quyết sách, cùng nhân dân “đẩy thuyền” vượt qua mọi “sóng dữ” khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ đặt ra.
Bài 3: Thách thức trong phát triển du lịch bền vững

Bài 3: Thách thức trong phát triển du lịch bền vững

(PNTĐ) -Hòa Bình hiện đang là địa phương phát triển du lịch cộng đồng thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên, làm du lịch cộng đồng tức là phải dựa vào chính người dân, bởi nhận thức cũng như khả năng của họ quyết định cho sự thành bại của mô hình.
Mua các thiết bị phòng cháy, chữa cháy sao cho phù hợp và hiệu quả?

Mua các thiết bị phòng cháy, chữa cháy sao cho phù hợp và hiệu quả?

(PNTĐ) - Kể từ khi vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra ở chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa qua, rất nhiều người dân đã trở nên quan tâm tới những sản phẩm phòng cháy, chữa cháy nhằm sẵn sàng ứng phó nếu không may xảy ra hỏa hỏa. Tuy nhiên, lựa chọn những sản phẩm phòng cháy, chữa cháy như thế nào cho phù hợp và hiệu quả là điều không phải ai cũng biết.