KỲ 3: DẤN THÂN, MẠNH MẼ VÀ GÓP SỨC

KỲ 3: DẤN THÂN, MẠNH MẼ VÀ GÓP SỨC

(PNTĐ) - Các nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang không ngừng nỗ lực, dấn thân, cống hiến trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào các hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước,… để lại dấu ấn của bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng, đóng góp to lớn và hết sức ý nghĩa vào thành công chung của các nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND các cấp.