Đặc sắc “Gặp gỡ Hà Nội”

Đặc sắc “Gặp gỡ Hà Nội”

“Gặp gỡ Hà Nội” là một triển lãm nghệ thuật với mục đích kết nối, chia sẻ và giới thiệu tác phẩm của nhiều nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội