Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016):

PNTĐ-Ngày 1/2/2016, Thành ủy Hà Nội tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trình bày diễn văn kỷ niệm, trong đó điểm lại những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, xây dựng, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đồng chí nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo và rèn luyện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vùng lên, đấu tranh và giành chiến thắng trước đế quốc, thực dân cướp nước và bè lũ bán nước. Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã vận động, giác ngộ, tập hợp và tổ chức nhân dân ta dấy nên những cao trào cách mạng, từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) rực đỏ anh hùng, cao trào đấu tranh đòi quyền sống (1936- l939), đến cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu năm 1945 long trời lở đất, đập tan xiềng xích nô lệ, lật nhào chế độ thuộc địa nửa phong kiến tồn tại ngót một thế kỷ trên đất nước ta”. Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua những thử thách "ngàn cân treo sợi tóc", kiên cường bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
 
Tiếp đó, Đảng cùng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp và để rồi "chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng". Với chiến thắng Điên Biên Phủ năm 1954 - là sự công phá dũng mãnh vào dinh lũy của chủ nghĩa thực dân, là hồi cáo chung về sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ đã mở đường cho những đoàn quân năm xưa giã từ Hà Nội, nay dầm dập tiến về giải phóng Thủ đô yêu quý của chúng ta. Từ đây, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, biến miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, chi viện sức người, sức của cho miền Nam; tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, thống nhất đất nước. Cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với khát vọng cháy bỏng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã oanh liệt chiến đấu, vượt qua mọi thử thách, gian lao, xốc tới làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu non song về một mối.
 
Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa phải củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch. Bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, vượt qua những vấp váp thiếu sót, khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta. Sự nghiệp 30 năm đổi mới đã mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đối cơ bản diện mạo của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta với tiềm lực và vị thế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự tưởng nhớ, biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác cửa lịch sử; tri ân các nhà cách mạng tiền bối, chiến sỹ cộng sản kiên cường, anh hùng liệt sỹ và nhiều thế hệ các đồng chí, đồng bào đã hy sinh trong sự nghiệp gìn giữ nền độc lập, giành quyền tự do dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Khẳng định Đại hội XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ: “Thành công của Đại hội là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị công phu, trách nhiệm của cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở; là sự góp sức đầy trí tuệ và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là sự điều hành chuẩn mực, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn chủ tịch Đại hội; là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội đã được phát huy cao độ trước Đảng, trước sự kiện trọng đại quyết định vận mệnh đất nước”.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp đúng vào dịp Đảng ta tròn 86 mùa Xuân, và cũng là lúc đất trời đang rộn rã vào Xuân. Thành công của Đại hội như luồng sinh khí mới cho chúng ta thêm niềm tin sắt son với Đảng, thôi thúc cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ cùng đồng bào, chiến sỹ Thủ đô quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống sinh động, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
 
PV
Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016): tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com