Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

PNTĐ-Hà Nội phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
 
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân

Theo Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 9/2019, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, là công cụ chính để Thành phố thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. 
 
Để thực hiện tốt nội dung này, Chủ tịch UBND TP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
 
Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, rút gọn các thủ tục không cần thiết, tổng hợp xây dựng quy trình thực hiện trình Chủ tịch UBND TP ký ban hành theo quy định, làm cơ sở xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến của TP; đề xuất phương án tiếp nhận, vận hành dịch vụ công trực tuyến đã triển khai thí điểm. 
 
Ngoài ra, trên cơ sở kết quả hoàn thành số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng triển khai số hóa dữ liệu các chuyên ngành, lĩnh vực khác. Việc số hóa dữ liệu của ngành, cấp nào thì thủ trưởng của ngành, cấp đó chịu trách nhiệm. Yêu cầu áp dụng công nghệ số hóa mới, hiện đại nhất, công nghệ ảnh mầu và khả năng bóc tách các lớp dữ liệu tự động, đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Chính phủ, Bộ, ngành với TP Hà Nội.
 
Đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục; xây dựng cơ sở dữ liệu cốt lõi, CA TP tiếp tục thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về công chức, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tập trung rà soát, kiểm tra công nghệ, cách triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các nước trên thế giới, hướng tới triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên nền 3D, phục vụ hiệu quả việc quản lý, khai thác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP.
 
 
Đ.H
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com