Hội LHPN Hà Nội:

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Ngày 16/1, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 16/1, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thiên Hương­- Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Phạm Thị Thanh Hương , Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đại biểu là lãnh đạo, cán bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội, các quận huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc, báo cáo viên do Thành hội quản lý, đại biểu Hội nữ trí thức, Hội nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". (Ảnh: Thanh Thanh)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Theo đó, trọng tâm chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu sâu sắc thêm về các nội dung, nhiệm vụ quan trọng của chuyên đề 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung của chuyên đề, xây dựng kế hoạch cá nhân  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện chỉ chỉ 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020 và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … Đây là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại các chi bộ, đảng viên cuối năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghịCác đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Thanh Thanh)

                                                                                                                          Thanh Thanh

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô