Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Việc làm rà soát tổng thể, nắm tình hình toàn bộ lao động nước ngoài đã và đang làm việc tại Việt Nam (đặc biệt là lao động tại các nước dịch bệnh đang bùng phát mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), thống kê cụ thể số lượng lao động, chuyên gia đang làm việc tại từng địa phương, đặc biệt là số lao động, chuyên gia sắp quay trở lại Việt Nam làm việc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Cục Việc làm đưa ra các phương án cách ly, chữa bệnh khi người lao động, chuyên gia vào Việt Nam làm việc (theo quy mô lao động, như: dưới 100 người, từ 100 - 1.000 người, trên 2.000 người…).

Cục Việc làm xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài. Các phương án cấp phép, tạm dừng cấp phép… đối với lao động nước ngoài trong các trường hợp dịch bệnh bùng phát ở nhiều cấp độ, nhiều quốc gia.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm xây dựng các phương án hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương xử lý trong trường hợp người lao động đình công, ngừng việc tập thể liên quan tới dịch bệnh Covid-19. Đề xuất các phương án liên quan tới vấn đề chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian công bố dịch bệnh theo tại Bộ Luật Lao động.

Vụ Bảo hiểm xã hội được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giao nghiên cứu, đề xuất các phương án chi trả chế độ ốm đau đối với người lao động bị cách ly.../.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)