Đại hội Chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp:

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kinh tế và tư vấn pháp luật cho phụ nữ

Ngày 13/3, Chi bộ ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp (trực thuộc Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2022.

 

Đại hội chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách pháp luật thành công tốt đẹpĐại hội chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách pháp luật thành công tốt đẹp (Ảnh: Thanh Thanh)

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Kim Anh- Bí thư Đảng Đoàn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy- Ủy viên Đảng Đoàn- Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan, Bí thư các chi bộ, UV BTV Hội LHPN Hà Nội, 6/6 đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Đồng chí Lê Kim Anh- Bí thư Đảng Đoàn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội LHPN Hà NộiĐồng chí Lê Kim Anh- Bí thư Đảng Đoàn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thanh Thanh)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết: Đại hội Chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa, toàn Đảng đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết của Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 -2022; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế bầu cử  Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.Cũng tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp đã phát biểu ý kiến tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ.

đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020  Báo cáo tổng kết của Chi bộ khóa IVĐồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày báo cáo tổng kết của Chi bộ khóa IV (Ảnh: Thanh Thanh)

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017- 2020, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, cán bộ đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020 đề ra. Nổi bật là Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai tốt các nội dung tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; đấy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao và an toàn, xây dựng sản phẩm OCOP, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Thúy- Ban Chính sách luật pháp phát biểu  tại  Đại hội  nội dung về Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Thúy- Ban Chính sách luật pháp tham luận tại Đại hội nội dung về " Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (Ảnh: Thanh Thanh)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phát biểu tại đại hội nội dung về Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộĐồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tham luận  tại Đại hội nội dung về "Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (Ảnh: Thanh Thanh) 

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phát biểu tại đại hội nội dung Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tham luận tại Đại hội nội dung " Công tác phát triển đảng viên trẻ và giúp đỡ quần chúng ưu tú" (Ảnh: Thanh Thanh)

Đảng viên Ban Chính sách - luật pháp tham mưu triển khai tốt các nội dung thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017- 2021”; Đề án 938 của Chính phủ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” gắn với  thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”….

Đảng viên Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tham mưu chỉ đạo các cấp Hội đấy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng sau dồn điền đổi thửa, tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao và an toàn, hố trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể:10 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác, 38 nhóm liên kết do phụ nữ tham gia điều hành, quản lý theo Đề án 939 của Chính phủ về Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp. Quan tâm ký kết các chương trình phối hợp khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng (Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng Bản Việt), với Liên minh HTX thành phố, Bưu điện Thành phố Hà Nội, các tổ chức tín dụng để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ủy thác vay vốn NHCSXH, NH NN-PTNT, hoạt động tiết kiệm tại chi hội, hoạt động tài chính vi mô; Tổng dư nợ do các cấp Hội đang quản lý trên 5.803 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019) với nợ quá hạn tỉ lệ rất thấp (0.03%)…

Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quan tâm trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, coi trọng phê và tự phê bình, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc cho từng cán bộ, đảng viên đi đôi với đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại đại hội, đồng chí Lý Anh - Trưởng ban Chính sách luật pháp được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Ban HTPNPT Kinh tế -Chính sách luật pháp nhiệm kỷ 2020-2022.Tại đại hội, đồng chí Dương Thị Lý Anh - Trưởng ban Chính sách luật pháp được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Ban HTPNPT Kinh tế -Chính sách luật pháp nhiệm kỷ 2020-2022. (Ảnh: Thanh Thanh)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh-Bí thư Đảng Đoàn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nội dung báo cáo của Chi bộ Ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế - Chính sách luật pháp trình bày tại Đại hội, đặc biệt với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã thể hiện rõ tính Đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế- Chính sách luật pháp đã có nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, quản lý tốt nguồn vốn lên đến 5.803 tỷ đồng, chiếm tới 56% nguồn vốn quản lý của các tổ chức đoàn thể, nhưng quản lý rất chặt chẽ, hiệu quả, tỉ lệ nợ quá hạn rất thấp. Đây là kết quả rất đáng tự hào. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể với 10 hợp tác xã, 38 nhóm liên kết do phụ nữ điều hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo Đề án 939; rồi hình thành các chuỗi thực phẩm sạch, an toàn... Với Ban Chính sách luật pháp, tham mưu triển khai tốt "Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em", kết nối xây dựng đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên, đội ngũ chuyên gia tư vấn pháp luật cho phụ nữ, đặc biệt là trong các năm qua, nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến phụ nữ, trẻ em bị xâm hại. Đồng chí biểu dương những nỗ lực rất to lớn của Chi bộ Ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế- Chính sách luật pháp đã có thành tích rất xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Lê Kim Anh đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chi bộ trong lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn: tham mưu triển khai các nội dung tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan đến phụ nữ và quan tâm đến nhóm đối tượng đặc thù: phụ nữ tôn giáo, phụ nữ dân tộc, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nông thôn có hoàn cảnh khó khăn; đấy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng sau dồn điền đổi thửa, tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao và an toàn…; tổ chức sinh hoạt đúng quy định; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII)…

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ khóa mới, đồng chí Dương Thị Lý Anh- Trưởng Ban Chính sách pháp luật được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ với 100% số phiếu bầu.

Các đảng viên biểu quyết danh sách bầu Bí thư Chi bộ lần thứ VCác đảng viên biểu quyết danh sách bầu Bí thư Chi bộ Đại hội lần thứ V (Ảnh: Thanh Thanh)

Các đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022Các đồng chí đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (Ảnh: Thanh Thanh)

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Bí thư Chi bộ Dương Thị Lý Anh đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế - Chính sách pháp luật khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được toàn thể đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Thanh Nguyễn

 

Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kinh tế và tư vấn pháp luật cho phụ nữ tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com