Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội:

Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động trong tình hình mới

Ngày 13/3, Chi bộ Ban Tuyên giáo – Gia đình xã hội (thuộc Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội) đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ IV và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Chi ủy khóa mới.Đồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Chi ủy khóa mới. (Ảnh: Q.T)

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Anh – Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP Hà Nội; các đồng chí ủy viên Đảng bộ Hội LHPN Hà Nội, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Chi bộ các đơn vị trực thuộc Hội, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của hai ban Tuyên giáo và Gia đình xã hội.

Trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Bí thư chi bộ nêu rõ: Là Chi bộ ghép 2 tổ đảng Tuyên giáo và Gia đình xã hội, Chi bộ hiện có 10 đảng viên, trong đó có 2 đồng chí đảng ủy viên, 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Chú trọng các hoạt động thiết thực trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã phát huy tính chủ động, tích cực, tham mưu cho Đảng ủy cơ quan tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ TP lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phát động và triển khai sâu rộng cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” góp phần tuyên truyền có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử của TP, tham mưu phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và các cấp ủy Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết liên tịch 01-NQ/LTPN-CA.

Tham mưu tổ chức các hoạt động lớn cấp thành phố như: Liên hoan tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; “Tuyên truyền viên xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội”; Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về cuộc vận động phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp; Hội thi “Phụ nữ Thủ đô ứng xử thanh lịch, văn minh, chung sức xây dựng nông thôn mới”, giao lưu “Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946”…, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, hội thảo “Sáng mãi truyền thống phụ nữ “Ba đảm đang”…

Đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ tại đại hội.Đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ tại đại hội. (Ảnh: P.V)

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy xây dựng các kế hoạch và triển khai Nghị quyết số 03/NQ-ĐUK và các chương trình số 01, 06 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, chỉ thị số 05- CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời nêu lên những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Lê Kim Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.Đồng chí Lê Kim Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: P.V)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội ghi nhận và biểu dương thành tích của Chi bộ Tuyên giáo – Gia đình xã hội trong việc phát huy vai  trò của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cụ thể là công tác tuyên truyền, giáo dục của hội và công tác gia đình trong tình hình mới. Năm 2019, Trung ương Hội LHPN Việt Nam lấy chủ đề của năm là “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đặc biệt bối cảnh của năm cũng xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố, công tác gia đình đã bám sát các chỉ đạo của hội tham mưu những vấn đề mang tính thiết thực, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Chi bộ cũng phát huy tốt vai trò lãnh đạo các đồng chí đảng viên chi bộ cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, công tác tuyên giáo, tham mưu cho Đảng bộ cơ quan tổ chức tốt 2 cuộc thi “tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”. Năm 2019, tiếp tục tham mưu cho Thành hội tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” được Trung ương Hội đánh giá rất cao.

Đối với công tác gia đình xã hội, trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ trong năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong việc tham mưu các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là đối tượng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí cũng lưu ý Chi bộ Tuyên giáo- GĐXH là chi bộ có số lượng đảng viên lớn nhất Thành hội, cần phát huy năng lực, thế mạnh của các đảng viên trẻ, đặc biệt năm 2020 là năm TP tổ chức Đại hội đảng bộ TP, năm 2021, Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam, vì vậy, công tác Tuyên giáo- Gia đình cần tăng cường thêm một bước, xây dựng và bám sát Chiến lược truyền thông của Hội, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; công tác gia đình cần tiếp tục triển khai Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, bên cạnh việc đổi mới phương thức tuyên truyền thì cần tham mưu xây dựng những mô hình cụ thể, thiết thực, nhân rộng trong các cấp hội…

Chi bộ bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ khóa V nhiệm kỳ 2020-2022.Chi bộ bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ khóa V nhiệm kỳ 2020-2022. (Ảnh: P.V)

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo – Gia đình Xã hội đã tiến hành nội dung bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí là: Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Trưởng ban Gia đình- Xã hội; đồng chí Nguyễn Phương Ly, Phó ban Tuyên giáo và đồng chí Đỗ Thị Bích Vân, Phó ban Gia đình-Xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hường được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với 100% số phiếu tán thành; đồng chí Nguyễn Phương Ly được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ số phiếu tán thành cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội khóa V nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt các đồng chí Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội khóa V nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt các đồng chí Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội. (Ảnh: P.V)

Thay mặt Chi bộ khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Hường, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội. Đồng chí cũng trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của toàn thể đảng viên Chi bộ.

Tại đại hội này Chi bộ Tuyên giáo - Gia đình Xã hội đã tặng hoa tri ân đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Bí thư Chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2017-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không tham gia tái cử.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo- GĐXH:

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hộiChi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội (Ảnh: P.V

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tặng hoa đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH khóa IV.Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tặng hoa đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH khóa IV. (Ảnh: P.V)

 

Các đồng chí Thường trực, và lãnh đạo các ban, đơn vị chúc mừng thành công đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH.Các đồng chí Thường trực, và lãnh đạo các ban, đơn vị chúc mừng thành công đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH. (Ảnh: P.V)

Bầu Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH.Bầu Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - GĐXH. (Ảnh: P.V)

 

Hồng Quân

Bạn đang đọc bài viết Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động trong tình hình mới tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com