Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình - tỉnh Vĩnh Phúc:

Hồ sơ mời thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” là gói thầu hỗn hợp bao gồm cung cấp hàng hóa và xây lắp được thực hiện theo Quyết định số 32/QĐ-BQL ngày 24/3/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc (Ban QLĐTXDCT).

Tuy nhiên, sau khi tiếp cận hồ sơ mời thầu, các nhà thầu tham gia đấu thầu công trình này đều... “té ngửa” vì nhiều quy định gây khó nhà thầu, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhiều nội dung trong HSMT áp dụng không đúng

Cuối tháng 3/2020, Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành mời thầu gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” theo Quyết định số 32/QĐ-BQL ngày 24/3/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ mời thầu gói thầu "Hồ sơ mời thầu gói thầu "Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc" do Ban QLĐRXDCT Tỉnh Vĩnh Phúc mở thầu công khai.

Theo đó, gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” mở bán HSMT bắt đầu từ ngày 26/3/2020 đến ngày 22/4/2020. HSDT được mở công khai vào 9h30 phút ngày 22/4/2020 tại Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên trong hồ sơ dự thầu có một số nội dung chưa rõ, chưa phù hợp với quy định của pháp luật, các nhà thầu tham gia đấu thầu đã có văn bản đề nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc (Bên mời thầu) giải thích, làm rõ hồ sơ mời thầu.

Mặc dù các ý kiến của nhà thầu gửi đến Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị làm rõ những nội dung chưa rõ, chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. Nhưng phải đến ngày 20/4/2020, Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc mới có Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng mở thầu vào ngày 04/5/2020.

Trong các Văn bản số 65/BQL-KTh ngày 21/4/2020 và Văn bản số 70/BQL-KTh ngày 23/4/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc, đã trả lời những thắc mắc của các nhà thầu. Tuy nhiên các nhà thầu cho rằng việc trả lời của Bên mời thầu đã áp dụng không đúng với các quy định của pháp luật.

Mặc dù các ý kiến của nhà thầu gửi đến Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị làm rõ những nội dung chưa rõ, chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. Nhưng phải đến ngày 20/4/2020, Ban QLĐTXDCT tỉnh Vĩnh Phúc mới có Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng mở thầu vào ngày 04/5/2020.

Cụ thể, theo nội dung tại điểm 2, Mục I – Nội dung về thời gian làm rõ HSMT, năng lực thi công , kinh nghiệm…Tại Văn bản số 65/BQL-KTh, Bên mời thầu chỉnh sửa, bổ sung: “Một thành viên liên danh phải có ít nhất 01 HĐ gồm đầy đủ các hạng mục thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị để bảo đảm trong liên danh có ít nhất một thành viên có đủ năng lực và kinh nghiệm để quản lý và điều phối công việc cho cả gói thầu” là phù hợp với Khoản 5, Điều 3 Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT. Tuy nhiên cần có hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 (phạm vi điều chỉnh) của Thông tư số 11/2016 hướng dẫn lập HSMT thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC): “Thông tư này hướng dẫn việc lập HSMT thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và phù hợp để áp dụng hình thức EPC theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này. Mỗi hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng đối với gói đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ”.

Theo các nhà thầu  đối với gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư  11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 mà áp dụng Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015.

Vấn đề này nhà thầu cho rằng Bên mời thầu đã dùng một văn bản pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng để áp dụng cho gói thầu và trả lời cho các nhà thầu là không phù hợp.

Cần rút lại thời gian mở thầu

Quyết định sửa đổiQuyết định sửa đổi nội dung HSMT của Ban QLĐTXDCT Tỉnh Vĩnh Phúc.

Không chỉ có nội dung trên Bên mời thầu áp dụng không đúng các văn bản pháp luật để đưa vào HSMT và trả lời cho các nhà thầu, trong HSMT còn có rất nhiều nội dung không phù hợp được đưa vào đây.

Một nhà thầu mua hồ sơ tham gia vào gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” cho biết, trong HSMT Bên mời thầu quy định số điểm tối đa là 10 điểm và điểm tối thiểu là 7 đối với các thiết bị được lắp đặt trong gói thầu. Nhà thầu này cho biết, Bên mời thầu bắt buộc nhà thầu phải chào thiết bị có hãng sản xuất và xuất xứ tối thiểu phải thuộc các nước Châu Âu (ngoài G7), Hàn Quốc, Iarel, Nga, Úc, Mexico, Brasil, ASEAN.

Với yêu cầu này Bên mời thầu đã vi phạm Khoản 7, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Hay như trong HSMT, Bên mời thầu chỉ xem xét đánh giá các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là nhà thầu chính, đã làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đây là gói thầu liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người, tuy nhiên Bên mời thầu lại không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về năng lực của nhà thầu, cũng như hợp đồng tương tự. Trong khi Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT; Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT; Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT có quy định chi tiết về yêu cầu hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực của nhà thầu. Vậy yêu cầu này của Bên mời thầu đưa vào trong HSMT có đúng với các Thông tư của BKHĐT?

Với những nội dung trong HSMT này của  gói thầu “Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Để bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của các nhà thầu khi tham gia gói thầu này, đề nghị Ban QLĐTXDTCT tỉnh Vĩnh Phúc tạm dừng thời gian mở thầu công khai để xem xét lại các nội dung mà nhà thầu còn đang thắc mắc.

Báo Phụ nữ Thủ đô sẽ làm việc với Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ những phản ánh nêu trên của các nhà thầu.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết Hồ sơ mời thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật? tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com