Đại hội Đảng bộ Quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Xây dựng quận theo mô hình “Chính quyền đô thị”

Từ ngày 2 - 4/6/2020, Đảng bộ quận Ba Đình tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở trong khối quận của TP Hà Nội, thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Quận Ba Đình tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp TP - Trường Tiểu học Hoàng Diệu chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ Q. Ba ĐìnhQuận Ba Đình tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp TP - Trường Tiểu học Hoàng Diệu chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ Q. Ba Đình

Hiệu quả từ “5 rõ”

Nhiệm kỳ qua, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV đã thành lập 12 Tổ cấp ủy gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận là thành viên, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy là Tổ trưởng; các đồng chí thành viên Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn chủ động làm việc với cơ sở, trực tiếp làm việc, gặp gỡ một số Bí thư các chi bộ cơ sở để nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề cụ thể, những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Đảng bộ quận Ba Đình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 14/15 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành sớm, hoàn thành giảm nghèo trước 2 năm, tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm tăng 10%. Điểm nổi bật đó là công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh. Đảng bộ quận triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 10-CTr/QU của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ gắn với chủ đề công tác năm. Công tác rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: tư pháp, kinh tế, y tế, nội vụ; đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp; thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ 99%. Kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện cải cách hành chính đạt 90%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Quận ủy quan tâm lãnh đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, TP, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ du lịch. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt quản lý đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển kinh tế, xây dựng quận nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của TP về trật tự, văn minh đô thị. Đưa giáo dục-đào tạo thuộc nhóm đầu của TP.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực theo từng bước xây dựng chính quyền đô thị, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Xây dựng quận theo mô hình “Chính quyền đô thị”.

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Bí thư quận ủy Ba Đình cho biết: Với vị trí Trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức sẽ cùng xuất hiện và đan xen, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Quận thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến TP, cùng với hệ thống chính trị vững mạnh; sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là những thuận lợi cơ bản, tiền đề quan trọng để Đảng bộ quận lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

THANH THANH

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng quận theo mô hình “Chính quyền đô thị” tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com