Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ:

Hà Nội nhiều nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới

Ngày 30/6, tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ đã chỉ ra nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi hệ thống chính trị của Hà Nội, các ngành, các cấp phải đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tại Hội nghị.Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách.Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19,vừa phải tập trung phòng, chống dịch, vừa phải có các chính sách, giải pháp cả trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố cần dự báo và xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành theo tinh thần khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi Quận, huyện và phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thành phố. Tiếp tục quan tâm, chú trọng phát triển nông nghiệp, phấn đấu sản xuất nông nghiệp đạt 4,04%, chú trọng tái đàn đảm bảo nguồn cung để đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất công nghiệp-xây dựng. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PARINDEX.... Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đối thoại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển”, nhanh chóng đưa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào triển khai để tạo sức bật mới cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý đất đai; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, giải quyết dứt điểm các vi phạm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch cho các địa bàn như Sóc Sơn, Thường Tín...; xử lý ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp trước tháng 9/2020.

Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tổ chức hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tổ chức cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố.

Triển khai tích cực xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố giai đoạn 2020-2025; triển khai xây dựng phát triển quy hoạch Thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các phân khu đô thị vệ tinh theo quan điểm phát triển đồng đều các khu vực, quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa các huyện thuộc khu vực phía Nam Thành phố.

 Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 07ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.Tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên và cắt giảm thời gian các thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thành lập các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng không gian liên kết kinh tế vùng; thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu hàng hóa; xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, xúc tiến du lịch. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững, áp dụng hóa đơn điện tử, mở rộng cơ sở thuế, chống sói mòn cơ sở thuế, tháo gỡ vướng mắc để tăng thu từ đất và đấu giá đất, tiền thuê đất nộp một lần. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện và các Ban quản lý dự án; tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa cho các quận, huyện trong thực hiện các dự án đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ ba, về nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy; chỉ đạo các quận, huyện, thị đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định. Tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sắc bén, sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở toàn diện và hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, vừa giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa quan tâm đến các vấn đề chiến lược phù hợp với thực tiễn Thành phố. Tiếp tục làm việc với các ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước mắt và giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, căn cơ, lâu dài.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn (Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn kết nghĩa; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam); chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII..., chú trọng các công trình, dự án khởi công, hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc.

PHẠM HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội nhiều nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com