Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ

Ngày 15/7/2020, UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động số 144/CTr-UBND triển khai cụ thể các nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19,

Theo đó, hướng dẫn an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. Thực hiện giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn.

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh sau Covid-19Hỗ trợ sản xuất kinh doanh sau Covid-19 (Ảnh: Minh họa)

Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính;... sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hợp các sở, ngành triển khai cắm mốc đối với các dự án theo quy định; Thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng và triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa phương; Phối hợp tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch liên quan.

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của Thành phố và cơ sở; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ dự án, công tác bồi thường, GPMB theo thẩm quyền và báo cáo ngay UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

PHẠM HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô