Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2020

Riêng trong quý III, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng và ban hành 332 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, trọng tâm và đột xuất trên các lĩnh vực; tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW…

Thông tin trên được đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu tại hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý III/2020 – Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Công tác Tuyên giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực

Công tác Tuyên giáo thành phố quý III/2020 triển khai trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen: Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô được tổ chức hiệu quả; duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã tạo áp lực lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội; tác động đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước bối cảnh nêu trên, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW, sự lãnh đạo của Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành; sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo toàn thành phố, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội; Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; Công tác văn hóa văn nghệ, đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa đọc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; trong đó có báo Phụ nữ Thủ đô.Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa đọc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; trong đó có báo Phụ nữ Thủ đô. (Ảnh: T.H)

Tại hội nghị, đại biểu cũng nghe đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội; và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa thiết thực thành Chương trình công tác lớn trong nhiều nhiệm kỳ đại hội, hiện nay là Chương trình số 04-CT/TW của Thành ủy (khóa XVI) về: “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; trong đó có sự phòng ngừa, chống xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn của Thủ đô.

Là Thủ đô, trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình… Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng, 1.206 lễ hội truyền thống... Thực hiện thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể nghiêm túc, từng bước mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân Thủ đô; góp phần giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá các giá trị của văn hóa truyền thống; tích cực hội nhập, mở cửa, tiếp thu có chọn lọc phát triển những giá trị văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận tại hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ghi nhận: Trong điều kiện vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức Đại hội Đảng các cấp vừa phòng dịch Covid-19 quay trở lại, có thể nói, Tuyên giáo thành phố đã có nỗ lực lớn; bản lĩnh, đoàn kết, trí tuệ được phát huy, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt xây dựng văn kiện Đại hội, trong đó đặc biệt là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân; Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền ở nhiều phương diện bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí chính trị tích cực trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt Đại hội cấp trên cơ sở; Tham mưu cấp ủy nắm chắc tình hình dư luận trong nhân dân, cán bộ đảng viên; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái…

3 tháng cuối năm, đặc biệt trong tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh rằng, công tác tuyên giáo cần quan tâm tới 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, góp phần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công; Tổ chức tốt sự kiện xung quanh sự kiện 1010 năm Thăng Long Hà Nội, làm sao để đông đảo nhất người dân được tham gia sự kiện chào mừng này; Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh.

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, thành phố và toàn quốc là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá về đường lối, tổ chức, nhân sự, thậm chí gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ… Bởi vậy, công tác tuyên giáo các cấp của thành phố cũng cần đặc biệt quan tâm, tạo ra môi trường chính trị lành mạnh, để tổ chức tốt Đại hội.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa đọc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. UBND thành phố cũng quyết định tặng Bằng khen, biểu dương 30 tập thể, 25 cá nhân thực hiện hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW.

Với những nỗ lực, đóng góp trong thời gian qua, báo Phụ nữ Thủ đô vinh dự được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa đọc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

 THẢO HƯƠNG

 

Bạn đang đọc bài viết Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2020 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com