Sở NN&PTNT Hà Nội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp

Hiện Ngày 25/11, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP".

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 1.235 HTX nông nghiệp gồm 1.090 HTX đang hoạt động (chiếm 88,3%) và 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 11,8%).

Mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Rau quả Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).Mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Rau quả Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Trong tổng số 1.090 HTX đang hoạt động có 790 HTX tổng hợp, 222 HTX trồng trọt, 50 HTX chăn nuôi, 21 HTX nuôi trồng thủy sản, 01 HTX lâm nghiệp, 06 HTX nước sạch nông thôn.

Trong những năm qua, các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ cho người nông dân thuận lợi và yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hoạt động. Toàn Thành phố hiện có 70 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 31 HTX với 106 sản phẩm được Thành phố đánh giá, phân hạng và công nhận là sản phẩm OCOP.

HTX quy mô thôn, xã có số lượng thành viên lớn nhưng thành viên chưa thể hiện được vai trò của mình trong sự phát triển HTX. Thành viên không góp vốn điều lệ, cho nên hoạt động hằng năm của HTX chỉ trông vào các dịch vụ truyền thống và nguồn tiền Nhà nước cấp hỗ trợ thủy lợi phí mà chưa có các dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm hoặc rất ít HTX làm được. HTX chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh để phân cho các thành viên thực hiện sản xuất nên chưa tạo được sự gắn kết giữa HTX và thành viên. Chính vì vậy mà trước kia HTX quy mô thôn, xã có số lượng thành viên lớn hàng nghìn người nhưng sau khi chuyển đổi theo luật HTX 2012 do yêu cầu các thành viên tự nguyện tham gia, tự nguyện góp vốn điều lệ,... thì số lượng thành viên giảm dưới 1.000 thành viên.

Tổng số HTX hoạt động hiệu quả là 457 HTX. Trong đó HTX hoạt động tốt là 130, hoạt động khá là 327, có quy mô thành viên nhỏ và vừa (quy mô thôn: 100-200 thành viên; quy mô xã 300-700 thành viên).Cán bộ quản lý có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 13,5%; sơ cấp, trung cấp chiếm 30,6%; chưa qua đào tạo chiếm 20%. Doanh thu bình quân đạt 2.518 triệu đồng/HTX/năm (cao gấp 3,47 lần HTX trung bình, yếu); thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/lao động/ năm (cao gấp 5,25 lần HTX trung bình, yếu); Vốn đầu tư quy mô nhỏ (dưới 50 tỷ).

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiên quyết là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản pháp quy có liên quan. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, phạm vị, địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Ưu tiên phát triển các HTX nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản.

THU HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Sở NN&PTNT Hà Nội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com