Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) -Ngày 30/6/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu cấp Thành phố nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”.

Đề tài được thực hiện bởi Hội LHPN Hà Nội, do thạc sĩ Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm chủ nhiệm. Đề tài đặt ra mục tiêu chung là làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra; đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ và Hội LHPN Hà Nội trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, góp phần xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới.

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 1
Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội  báo cáo kết quả triển khai Đề tài trước Hội đồng

Sau 24 tháng triển khai, đề tài đã hoàn thành, đạt được các mục tiêu đều ra. Đề tài có các sản phẩm là 33 chuyên đề; Kỷ yếu 03 Hội thảo khoa học; Báo cáo tổng thuật kết quả điều tra, khảo sát; 03 bài báo; Bộ tài liệu hướng dẫn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên về xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới trong các cấp Hội phụ nữ Hà Nội; Sổ tay xây dựng gia đình Thủ đô hạnh phúc trong thời kỳ mới (cho hội viên phụ nữ và thành viên gia đình)…

Về tính mới, đề tài đã nhận diện, khái niệm hóa được các giá trị gia đình truyền thống, gia đình Thủ đô thời kỳ mới, từ đó đúc kết những giá trị gia đình truyền thống và những giá trị gia đình Thủ đô mới cần gìn giữ và phát triển. Thông qua đề tài cho thấy, phụ nữ Thủ đô nhận thức khá rõ về những giá trị gia đình truyền thống cần giữ gìn (chung thủy vợ chồng, hòa hợp giữa các thành viên gia đình, con cái mang lại niềm vui và hạnh phúc),… đồng thời những giá trị tiến bộ, văn minh (thành viên gia đình bình đẳng trong bày tỏ ý kiến, quan điểm, vợ chồng cùng chia sẻ công việc gia đình)… cũng được phụ nữ Thủ đô lĩnh hội và định hướng cho gia đình. Phụ nữ Thủ đô nhận thức rõ vai trò của mình trong mối quan hệ với nam giới về trách nhiệm đối với việc tổ chức đời sống gia đình cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trên cơ sở phân tích các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Thủ đô nói riêng, kết hợp với kết quả khảo sát xã hội học, đề tài đã đề xuất 7 giá trị gia đình Thủ đô thời kỳ mới cần giữ gìn và phát huy.

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 2
Các thành viên Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu cấp Thành phố nhiệm vụ khoa học và công nghệ đánh giá Đề tài
Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 3
Thạc sĩ Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên ĐCT, Trưởng ban Gia đình-Xã hội Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng đánh giá Đề tài có tính ứng dụng cao

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra những vấn đề đặt ra hiện nay trong việc phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp Hội phụ nữ Hà Nội xác định nội dung, giải pháp trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, đề tài đã tổng quan và đánh giá thực trạng thực thi một số quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề gia đình, vai trò của phụ nữ và Hội LHPN Hà Nội trong việc giữ gìn giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới; Đề xuất các giải pháp truyền thông, các mô hình hỗ trợ; đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phát huy vai trò của phụ nữ và Hội LHPN Hà Nội trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới.

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 4
Các thành viên tham gia Đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng
Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 5

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu cấp Thành phố nhiệm vụ khoa học và công nghệ do PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội CT01 làm Chủ nhiệm Hội đồng đã đánh giá đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được thực hiện công phu, chất lượng, có nhiều thông tin có giá trị. Cách tiếp cận vấn đề khoa học. Các khuyến nghị, đề xuất của đề tài có chất lượng; Các kết quả nghiên cứu  của đề tài có  ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhất là trong phát huy vai trò của phụ nữ và Hội LHPN Hà Nội trong gìn giữ giá trị truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố của Hội LHPN Hà Nội về gia đình được nghiệm thu, đánh giá hoàn thành tốt - ảnh 6
Gs.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và phát triển, Ủy viên Hội đồng phát biểu đánh giá về Đề tài

Đặc biệt, đề tài có tính ứng dụng cao, các sản phẩm của đề tài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phong trào và hoạt động của các cấp  Hội Phụ nữ; có thể sử dụng ngay vào triển khai thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, đó là “Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” do Hội LHPN Hà Nội phát động...

Tất cả thành viên Hội đồng đánh giá đề tài “Vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới” được thực hiện tốt và nhất  trí nghiệm thu.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Những thông điệp ý nghĩa từ “Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số”

Những thông điệp ý nghĩa từ “Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số”

(PNTĐ) -Ngày 3/10/2023, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số” và Cuộc thi truyền thông “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số” năm 2003 tại huyện Ba Vì. Ngày hội đã gửi tới cộng đồng nhiều thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới...
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

(PNTĐ) -Sáng ngày 2/10, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới". Chủ trì hội thảo có PGS.TS Vũ Văn Hà, Nguyên Phó Tổng biên tập, Tạp chí Cộng sản và bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.
Đối phó với “vị khách không mời“

Đối phó với “vị khách không mời“

(PNTĐ) -Sáng ngày 29/9, tại trụ sở MTTQ và đoàn thể Chính trị quận Đống Đa, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề “Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ về công tác phòng, chống cháy nổ tại gia đình”. Hội nghị được thực hiện trực tiếp và phát trực tuyến trên trang fanpage của Hội LHPN Hà Nội tới đông đảo hội viên.