5 năm thực hiện kế hoạch liên ngành về đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật

MAI CHI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng ngày 2/12, Hội LHPN TP Hà Nội và Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN Thành phố về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

 

Chủ trì hội nghị là các đồng chí: Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Hội nghị có sự tham gia của đại diện thường trực Hội LHPN các quận, huyện, thị xã; đại diện phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã.

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vị trí rất quan trọng trong quản lý nhà nước, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội để đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội và ngành tư pháp. Trong những năm qua, hai ngành đã tích cực chủ động, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, trong đó chú trọng tập trung đến công tác tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, truyền thông, các cuộc thi trực tuyến, thi sân khấu hóa, thi viết, truyền thông, phát động hưởng ứng, tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội…. tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; Phối hợp khai thác, cấp phát hàng ngàn tài liệu tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 3
Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Vũ Thúy Quỳnh tham luận tại hội nghị

 

Đặc biệt trong 5 năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với Sở Tư pháp nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/10/2016 về “Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2017-2021”; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/01/2022 về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026”; tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026”.

Báo cáo tổng kết Kế hoạch liên ngành số 54 đã chỉ ra một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giữa Hội LHPN và ngành tư pháp ở các cấp quận huyện và cơ sở.

Theo đó, trong 5 năm, hai bên đã phối hợp tổ chức 19 lớp tập huấn cho gần 6.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên tại cơ sở, phụ nữ xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số. Sở Tư pháp trực tiếp tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền cho hơn 300.000 lượt tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở về Luật Hòa giải ở cơ sở, pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, đất đai, dân sự …

Hội LHPN Thành phố đã tổ chức 87 lớp tập huấn cho 12.110 lượt báo cáo viên pháp luật; cấp quận, huyện và cơ sở tổ chức 141 buổi tập huấn cho 16.103 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên; 30 quận, huyện, thị xã, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Hội LHPN đã tổ chức 170 buổi tập huấn cho 26.543 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về kỹ năng tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 4
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Vì Lê Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Một trong những mô hình phổ biến giáo dục pháp luật được ghi nhận có hiệu quả là các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Hội LHPN Hà Nội đã phát động 22 cuộc thi bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia dự thi. Tại cơ sở, các cấp Hội tổ chức đa dạng các cuộc thi với nhiều nội dung phong phú, điển hình: cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Trẻ em”, “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”, “Tìm hiểu pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luật cư trú”, “Tìm hiểu pháp luật về môi trường”, “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hội thi “Cán bộ hội giỏi tuyên truyền pháp luật về an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Tìm hiểu chính sách luật pháp với chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình”, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bình đẳng giới; thi sân khấu hóa “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”...

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 5
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Xuyên Vũ Ngọc Yến phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Bên cạnh, những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cũng thừa nhận, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giữa Hội LHPN và ngành tư pháp ở các cấp quận huyện và cơ sở còn hạn chế, chưa chú trọng phối hợp trong triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng, lồng ghép giới trong xây dựng văn bản. Ở một số địa phương, việc tuyên truyền pháp luật cho các nhóm phụ nữ đặc thù còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để TTPBGDPL tại cơ sở.

Hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật - ảnh 6
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu kết thúc hội nghị

  

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, tham luận các nội dung như:  Đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật; Đánh giá tính thiết thực và đề xuất giải pháp phối hợp trong xây dựng, triển khai các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng trong thời gian tới; Kiến nghị các giải pháp, hoạt động thiết thực phối hợp giữa 2 ngành trong giai đoạn tiếp theo...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo Hội LHPN các cấp dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Lãnh đạo Hội LHPN các cấp dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

(PNTĐ) -Sáng 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do bà Tôn Ngọc Hạnh,  Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương dẫn đầu và đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội và Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn  cùng đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ các cấp huyện Gia Lâm đã đến dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).
Vang mãi niềm “Tự hào phụ nữ Thủ đô”

Vang mãi niềm “Tự hào phụ nữ Thủ đô”

(PNTĐ) - Ca khúc “Tự hào phụ nữ Thủ đô” được nhạc sĩ Trần Quang Duy sáng tác tặng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Từ một ca khúc phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, đến nay, “Tự hào phụ nữ Thủ đô” dường như đã trở thành bài “Hội ca”, được đông đảo cán bộ, hội viên yêu thích đón nhận, nghe, hát trong nhiều sự kiện của tổ chức Hội.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp Tết Quý Mão

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp Tết Quý Mão

(PNTĐ) - Nhân dịp bước sang năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng "năm mới thắng lợi mới" đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết của đồng chí Hà Thị Nga.
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030

(PNTĐ) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã...
Lan tỏa những hình ảnh đẹp của phụ nữ Thủ đô nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lan tỏa những hình ảnh đẹp của phụ nữ Thủ đô nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(PNTĐ) -Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì phụ nữ và trẻ em; đồng thời cùng với các đoàn thể và người dân tham gia tổng vệ sinh đường phố, trồng chăm sóc các chậu hoa, cây cảnh ... để vui xuân đón Tết.