Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 26/4, Đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Thạch Thất về việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, trong đó có nội dung liên quan đến triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí là Trưởng, Phó, cán bộ các phòng ban đơn vị TP Hà Nội và Hội LHPN Hà Nội: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Chính sách – Luật pháp.

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại buổi giám sát thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn xã Tiến Xuân.

Quá trình trao đổi, làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Tiến Xuân, các phòng, ngành chức năng tại đơn vị giám sát, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Công văn số 685 –CV/TU ngày 17/2/2023 cảu Thành ủy về việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023; Kế hoạch số 24/KH-BTV ngày 24/2/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW, 218/ QĐ/TW trong các cấp Hội Phụ nữ thành phố năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại 2 huyện Quốc Oai và Thạch Thất.

Cụ thể, Hội LHPN Hà Nội thành lập Đoàn giám sát làm việc nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chủ thị 21 –CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 22 –CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 3/10/2022 của UBND TP triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên đọa bàn Thành phố hà Nội; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 5/1/2023 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 – 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Đồng thời phát hiện những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị các cơ quan có thầm quyền giải quyết; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thúc dẩy bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ, công tác phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 2
Bà  Bùi Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân báo cáo các nội dung trong kế hoạch của đoàn giám sát Hội LHPN Hà Nội

Tiếp đoàn công tác tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất có ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã và đại diện HĐND, Hội LHPN xã và các phòng, ban xã tham dự. Tại đây, đoàn công tác đã nghe bà Bùi Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân báo cáo nội dung về giám sát thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn. Cụ thể, công tác cán bộ nữ: Hàng năm đều thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch, tạo điều kiện để cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo, đến nay cán bộ công chức cấp xã đã đạt chuẩn. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 01/12 đồng chí; đại biểu HĐND xã 02 đại biểu nữ/20 đại biểu; tỷ lệ cán bộ nữ dân tộc thiểu số 5 đồng chí trong quy hoạch tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương. (Trưởng, Phó MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội  2/9  đồng chí đạt tỷ lệ 22%; Hiệu trưởng, hiệu phó các trường 6 đồng chí; Bí thư chi bộ 01 đồng chí…

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Hội Phụ nữ đối với công tác phụ nữ, trong những năm qua Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với Ban VSTBPN tham mưu UBND cùng cấp xây dựng và triển khai tốt Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy, kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu theo từng giai đoạn, sát hợp với đặc thù và điều kiện thực tế của địa phương. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Hội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng cho hội viên phụ nữ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới…

Cùng với đó, Tiến Xuân là một trong 3 xã của huyện thực hiện Dự án 8, chính vì vậy, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn I: cuối năm 2022-2025. UBND xã nghiên cứu phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện. Tiếp thu các nội dung tại hội nghị tập huấn triển khai Dự án 8 do Hội LHPN Hà Nội tổ chức, ngày 24/4/2023 Hội LHPN xã tham gia ra mắt mô hình trong nội dung Dự án 8 do hội LHPN thành phố tổ chức tại xã Ba Trai - Ba Vì tộc. UBND xã tổ chức hội nghị tọa đàm về sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn xã. Kết quả có 162 cha mẹ học sinh tham gia Phối Hợp với Công an Huyện Thạch Thất tuyền truyền kỹ năng phản xạ tự vệ, bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử.. trong đó có 515 học sinh THCS tham gia…

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 3
Bà Khuất Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn huyện

 Làm việc tại UBND huyện Thạch Thất, tiếp đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện các phòng ban huyện tham gia. Tại đây, bà Khuất Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác cán bộ trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.

Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước và đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp 65 đồng chí, trong đó: nữ tham gia cấp ủy huyện 7/41 đồng chí (có 2 đồng chí tham gia BTV huyện ủy ), đạt tỷ lệ 17%; cấp xã 58/262, đạt tỷ lệ 22,1%. Cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 179 đồng chí, các ngành hiệp quản 12 đồng chí. … Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đại biểu nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện 12/35 đồng chí đạt 34,3% (tăng 13,4%); cấp xã 172/593 đồng chí, đạt 28,8% (tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước)...

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đại diện các phòng ban chuyên môn huyện tiếp đoàn công tác

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217- 218, hàng năm các cấp Hội phụ nữ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trình cấp cấp ủy phê duyệt và phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, tập trung vào giám sát việc thực hiện Luật an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; giám sát việc thực hiện Nghị định 39 của Chính phủ về quy định chính sách bảo trợ xã hội cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số; thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với phụ nữ; chế độ chính sách thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sỹ và thân nhân liệt, chế độ chính sách cho hộ nghèo

Về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn I: cuối năm 2022-2025.  UBND huyện ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/2/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Thạch Thất, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 348/KH-UBND, ngày 14/12/2022 của UBND huyện về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện (giai đoạn I:cuối năm 2022 đến hết năm 2025).

UBND huyện phối hợp với Hội LHPN huyện, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai Kế hoạch và Đề án đến 3 xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình trên địa bàn huyện có đồng bào dân tộc. Hội LHPN tại 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền 5 buổi về Đề án Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; chăm sóc sức khỏe cho 245 phụ nữ cao tuổi là người dân tộc…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và Chỉ thị 22-CT/TU, các chương trình, kế hoạch của Huyện ở một số nơi còn chậm, chưa đồng bộ và chưa rộng khắp. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ và bình đẳng giới chưa đầy đủ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tuy có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực nữ của huyện. Hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” một số nơi còn hạn chế; một số ngành, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa sâu sát, kịp thời trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới…

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 5
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại huyện Thạch Thất

Tại buổi giám sát của xã Tiến Xuân và UBND huyện Thạch Thất, các đại biểu, thành viên đoàn giám sát đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung, những mặt tồn tại, hạn chế, vướng mắc; đồng thời đưa ra khuyến nghị, giải pháp tháo gỡ, những biện pháp cần triển khai trong thời gian tới để đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội  ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn huyện trong thời quan qua và đồng tình với những hạn chế, khó khăn như trong báo cáo với đoàn công tác .Trong thời gian tới để công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thực hiện hiệu quả hơn nữa, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đề nghị: Huyện Thạch Thất cần xây dựng Kế hoạch cụ thể hằng năm gắn với các Chương trình, Đề án của Hội LHPN các cấp như: Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" và Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025"; Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026… để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các cấp chính quyền và người dân; đồng thời quan tâm các nội dung của bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc. Cùng với đó, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban chấp hành và chính quyền các cấp; cần quan tâm công tác quy hoạch cán bộ nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ tới; Tăng cường việc phối hợp thực hiện công tác bình đẳng giới giữa các phòng, ban với MTTQ và Hội Phụ nữ các cấp

Dưới đây là một số hình ảnh  trong buổi giám sát thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới của Đoàn Công tác Hội LHPN Hà Nội tại huyện Thạch Thất:

Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 6
Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 7
Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 8
Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 9
Hội LHPN Hà Nội: Giám sát việc thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới tại Thạch Thất - ảnh 10

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

200 thông điệp yêu thương gửi tặng trẻ mồ côi

200 thông điệp yêu thương gửi tặng trẻ mồ côi

(PNTĐ) -Tại chương trình “Chắp cánh ước mơ cho em” do Hội LHPN Hà Nội tổ chức ngày 2/6 vừa qua, trong nhiều món quà được Hội LHPN Hà Nội gửi tới các con mồ côi, có một món quà mang giá trị tinh thần. Thông qua sự kết nối của báo Phụ nữ Thủ đô, 4 tác giả, dịch giả đã gửi tặng hơn 200 cuốn sách của mình tới các con. Đặc biệt, trên hơn 200 cuốn sách này, các tác giả đã tự tay viết lên hơn 200 thông điệp vô cùng ý nghĩa.
Chúng con biết ơn những “mẹ đỡ đầu”...

Chúng con biết ơn những “mẹ đỡ đầu”...

(PNTĐ) - Nhờ có “mẹ đỡ đầu”, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa có thêm tình yêu, niềm tin và hy vọng để nỗ lực phấn đấu, vươn lên khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội…
Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một đại sứ tuyên truyền về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một đại sứ tuyên truyền về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

(PNTĐ) -Sáng ngày 3/6/2023, tại sân khấu Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hội LHPN Hà Nội tổ chức chương trình Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023.
“Chắp cánh” những ước mơ cho con mồ côi

“Chắp cánh” những ước mơ cho con mồ côi

(PNTĐ) - Ngày 02/6/2023, vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Ngày hội “Chắp cánh ước mơ cho con” năm 2023. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023; thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về triển khai Chương trình “Đồng hành cùng con” giai đoạn 2022 - 2025.