Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2022 với chủ đề "Chỉ một Trái đất"

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn

Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 5/6, Hội LHPN huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tham dự chương trình triển khai có đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm.

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 1
Các đại biểu tặng thùng xử lý rác thải vô cơ cho các đơn vị tham gia mô hình do Hội PN triển khai làm điểm tại các xã
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 2
Các đại biểu tham dự chương trình

 

Phát biểu tại chương trình đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm nhấn mạnh: Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND và Hội - LHPN các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 22 và các chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy; Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, Năm 2022, Hội LHPN huyện triển khai thực hiện thí điểm 2 mô hình tại 5 đơn vị cơ sở.

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm phát biểu triển khai các mô hình 

 

* Mô hình thứ nhất là: “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình” được thực hiện tại 3 xã đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là xã Phù Đổng, Cổ Bị và Dương Xá. Mỗi xã chọn 50 hộ gia đình trong cùng 1 thôn để thực hiện. 

Theo đó, thời gian thực hiện mô hình  “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình” được thực hiện như sau:
+ Quý II/2022: Triển khai kế hoạch, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia mô hình cách thức phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.
+ Quý III/2022: Đánh giá sơ bộ chất lượng mô hình; tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.
+Quý IV/2022: Đánh giá tổng kết hiệu quả của mô hình, nghiên cứu đề xuất triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện.

 * Mô hình thứ hai là “Thu gom, xử lý chất thải đồng ruộng”  được thực hiện tại 2 đơn vị có diện tích trồng rau an toàn lớn là xã Văn Đức và xã Đặng Xá.

Thời gian thực hiện mô hình “Thu gom, xử lý chất thải đồng ruộng”  được thực hiện như sau: 
+ Quý II/2022: Triển khai kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thí điểm mô hình tổ chức thực hiện; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ tham gia mô hình cách thu gom và quy trình xử lý chất thải đồng ruộng
. + Quý III/2022: Đánh giá sơ bộ chất lượng mô hình; tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ trồng rau tham gia.
+ Quý IV/2022: Đánh giá tổng kết hiệu quả của mô hình, nghiên cứu đề xuất triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện. Chú ý lựa chọn các địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn và định hướng là vùng sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hương cũng đề nghị Đảng ủy các xã tham gia mô hình và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện mô hình; tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và lan tỏa mô hình.

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 4
Đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 10/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa 22 về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận giai đoạn 2020-2025; Chương trình số 13-CTr/HU về “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2020-2025” và Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường huyện Gia Lâm, giai đoạn 2021-2025”, UBND huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 133/KHLT-UBND HLHPN tổ chức thí điểm mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn 05 xã, trong đó 03 xã Phù Đổng, Cổ Bi và Dương Xá áp dụng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình, 02 xã Đặng Xá và Văn Đức áp dụng mô hình xử lý rác thải nông nghiệp góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đồng thời giảm tải áp lực trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chung trên địa bàn Thành phố, tạo môi trường sống xanh, sạch cho người dân. Việc Hội PN tổ chức  thực hiện thí điểm các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn đây là một trong các giải pháp có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trương Văn Học đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động, tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và trên đồng ruộng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời phải duy trì thường xuyên, lâu dài.Hội liên hiệp Phụ nữ huyện với vai trò là nòng cốt thường xuyên phối hợp với các xã, các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giao ban đánh giá việc triển khai mô hình.Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Hội LHPN huyện định kỳ hàng tuần theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tại các hộ gia đình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý chất thải; Hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá sơ bộ chất lượng mô hình. Định kỳ háng quý báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện mô hình...

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 5
Các đại biểu được Báo cáo viên trao đổi thông tin về phân loại, xử lý rác thải 
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 6
Đồng thời hướng dẫn các cán bộ hội viên phụ nữ và người dân tham gia thực hành việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ hiệu quả
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 7
Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề bức thiết trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 8
Trước đó ngày 3/6, Hội LHPN huyện đã tổ chức triển khai mô hình  "Thu gom, xử lý rác thải đồng ruộng' tại xã Đặng Xá

Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 9

Cán bộ hội viên phụ nữ tham gia mô hình thực hiện xử lý rác thải hữu cơ ngay trên đồng ruộng
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 10
Cán bộ hội viên đã có những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với chủ đề "Chỉ một Trái đất" bằng những việc làm nhỏ nhất
Hội LHPN huyện Gia Lâm: Nhiều mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn - ảnh 11
Cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hành mô hình " Thu gom, xử lý rác thải đồng ruộng " tại xã Văn Đức

Bài và ảnh: THANH THANH

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

(PNTĐ) -Chiều ngày 4/7, Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVI, chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XVI chuyển công tác.
Hội LHPN Hà Nội: Tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và yếu tố tác động đến gia đình

Hội LHPN Hà Nội: Tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và yếu tố tác động đến gia đình

(PNTĐ) - Ngày 1/7, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng và những yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”.
Làm đẹp không gian từ... rác

Làm đẹp không gian từ... rác

(PNTĐ) - Phong trào tái chế, nói “không” với sử dụng rác thải nhựa, túi nilon đang được các cấp Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Không chỉ làm sạch, đẹp không gian sống và hạn chế sản phẩm nhựa, hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, người dân.
Đổi mới , sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ

Đổi mới , sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ

(PNTĐ) - Ngày 29/6/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 đánh giá kết quả nổi bật 3 nội dung ký kết trong bản giao ước thi đua của cụm trong 6 tháng đầu năm 2022.