Hội LHPN Hà Nội:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Hội LHPN Hà Nội
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ TP, Hội LHPN Hà Nội đã đề xuất và được UBND TP phê duyệt triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở TP Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”.

Yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Cán bộ giữ vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Người khẳng định, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Ở tất cả các cấp và trong mọi cơ quan, tổ chức, công tác cán bộ luôn là khâu "then chốt của nhiệm vụ then chốt". Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và thực tiễn phong trào phụ nữ, công tác Hội đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao hơn đối với công tác quan trọng này, nhằm xây dựng được một đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cấp cơ sở nói riêng, trong đó có đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Vì vậy, xác định những yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

           a) Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nhân tố con người

   Những năm gần đây, thế giới bước vào một thời kỳ phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Với những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, phát minh, đặc biệt với sự xuất hiện của làn sóng đổi mới công nghệ, sự bùng nổ thông tin, mô hình điện toán đám mây... đã tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trở thành một trong những xu thế lớn của thế giới hiện đại. Ở Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đặc biệt là internet và các mạng xã hội đã trở thành yếu tố chi phối, tác động rất nhiều đến hoạt động định hướng dư luận xã hội nói chung và thông tin, định hướng nhận thức cho phụ nữ nói riêng. Trong Báo cáo Đề tài khoa học cấp Nhà nước, do Hội LHPN Việt Nam thực hiện năm 2019-2020 có nêu những con số thống kê rất đáng để chúng ta suy ngẫm và tham mưu hoạch định chính sách[1]: “Tỷ lệ người tiếp cận internet của Việt Nam là 65,7%, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á (51,8%) và của thế giới là (56,8%). Theo số liệu của Statista, năm 2018 nước ta có 54,7 triệu người dùng internet và với tốc độ tăng trưởng hiện nay, con số này dự báo đạt 75,7 triệu vào năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội[2] khá cao, năm 2018 chiếm 84,5% số người dùng internet và dự đoán số người dùng mạng xã hội vào năm 2023 là 52,8 triệu người. Chỉ số sử dụng internet bao trùm (Inclusive Internet Index) năm 2019 xếp Việt Nam đứng thứ 44 trong số 100 nước được xếp hạng và đứng thứ 2 trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp (cao hơn Ấn Độ, Indonesia)”.

   Sự phát triển nhanh chóng của internet và các mạng xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ - nhóm đối tượng có số lượng không nhỏ đã, đang và sẽ thụ hưởng các lợi ích do mạng xã hội mang lại. Đặc biệt, với vai trò sinh sản, nuôi dưỡng khá đặc thù ở phụ nữ, việc tiếp nhận thông tin và áp dụng các kiến thức, kỹ năng chưa được kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, hành vi ứng xử của chính phụ nữ mà còn có thể tác động đến con cái họ, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. “Xã hội thông tin”, “kinh tế tri thức” đã làm thay đổi nhận thức, ứng xử với thiên nhiên, cách làm việc, lối sống và phương thức tiêu dùng của con người. Trong sự phát triển của xã hội, người ta ngày càng chú trọng tới các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lối sống, xã hội, cộng đồng. Từ vai trò quyết định của nhân tố con người, cách mạng khoa học - công nghệ, ‘‘kinh tế tri thức”, “xã hội thông tin” đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đổi mới, hiện đại hóa một cách căn bản và toàn diện. Đó là xã hội học tập, học tập suốt đời; giáo dục chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức là chủ yếu sang nâng cao năng lực và phẩm chất của người học. Mỗi người đều có khả năng và cần phải biết tự làm mới những tri thức và cập nhật thông tin cho chính mình. Tuy vậy, sự phát triển nhanh của các mạng xã hội cũng gây không ít khó khăn cho giáo dục gia đình và định hướng giáo dục nhân cách cho nữ thanh niên, trẻ em...

   Sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thủ đô - Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, yêu cầu cao về một xã hội tự học tập, tự tiến bộ luôn đặt ra đối với phụ nữ nói chung, cán bộ Hội nói riêng. Đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở nơi được xác định là nền tảng của tổ chức Hội, nơi đưa chủ trương, Nghị quyết của tổ chức Hội vào đời sống của phụ nữ càng cần được quan tâm, động viên, khích lệ để phát huy hết mọi khả năng tiềm ẩn, sức sáng tạo, sự chủ động trong mỗi cá nhân cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cán bộ Hội cơ sở, dù muốn hay không, làn sóng công nghệ vẫn ào ạt dội vào cuộc sống, không bỏ qua bất kỳ khe cửa hẹp nào, kể trong đời sống chính trị. Nếu nắm bắt tốt cơ hội, phát huy lợi thế địa chính trị, kinh tế, văn hóa của thủ đô, Hà Nội nhất định sẽ có được một đội ngũ cán bộ Hội cơ sở tiên phong, dẫn đầu cả nước về sự thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và vận dụng hiệu quả trong triển khai phong trào phụ nữ, hoạt động Hội.

    b) Đô thị hóa, toàn cầu hóa là một tất yếu khách quan diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội

   Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã tạo cơ sở cho quá trình đô thị hóa diễn ra một cách nhanh chóng ở hầu hết các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Quan điểm của Đảng thể hiện sâu sắc trong văn kiện Đại hội Đảng XIII là coi việc “lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Nhấn mạnh về tiềm năng, thế mạnh của đô thị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 khẳng định: “Những nền văn minh, sự sáng tạo, đổi mới đều có thể tìm thấy ở khu vực đô thị. Các nguồn lực phát triển đều được tạo ra từ đô thị. Động lực phát triển kinh tế xã hội cũng từ đô thị mà ra. Nhiều cơ hội hơn ở đô thị và cũng chỉ có đô thị có thể cung cấp các giải pháp cho các vấn đề thách thức của nhân loại hiện nay như bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống rủi ro không báo trước”.

   Hà Nội - Thủ đô, trái tim của cả nước, là một trong hai đô thị phát triển sớm nhất ở nước ta và có tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất cả nước. Việc đô thị hóa nhanh chóng ở Hà Nội là một tất yếu khách quan đối với sự phát triển của cả nước. Đô thị hóa thực sự là nền tảng cho sự phát triển của Hà Nội và rộng ra là sự phát triển của cả đất nước. Trong vô vàn những thách thức đặt ra cho Hà Nội, một vấn đề quan trọng cũng liên quan đến nhân tố con người, đó là làm sao để định hình những phẩm chất cần có của một tầng lớp thị dân mới, một đội ngũ cán bộ, công chức thủ đô sao cho xứng đáng là chủ nhân của đô thị hiện đại, trong đó có hơn nửa là phụ nữ.

Mặt trái của quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa cũng tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm, nhu cầu tinh thần của phụ nữ, phá vỡ thị trường lao động truyền thống, nhất là trong các ngành nghề có đông lao động nữ; dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở khu vực phi chính thức mà phụ nữ chiếm đa số. Biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, sinh kế của người dân. Tình trạng di cư lao động gia tăng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực về hôn nhân, gia đình. Nhiều vấn đề về gia đình như ly hôn, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, mại dâm, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, di cư tự phát... có chiều hướng phức tạp hơn, làm ảnh hưởng đến sự an toàn, phát triển của phụ nữ, trẻ em và sự bền vững của gia đình. Xu hướng già hoá dân số, đặt ra nhiều thách thức về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao đang đe doạ đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Nhận thức của một bộ phận phụ nữ về quyền và nghĩa vụ công dân còn hạn chế, một bộ phận ít quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội.  Khoảng cách thu nhập, tiếp cận dịch vụ cơ bản, đời sống tinh thần giữa một số nhóm phụ nữ còn chênh lệch. Trong khi định kiến giới vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội khiến cho nhận thức về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ chưa được đầy đủ. Nhận thức về vấn đề giới và kỹ năng lồng ghép giới của một bộ phận các nhà lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách còn hạn chế dẫn đến thiếu nhạy cảm giới trong hoạch định và thực thi luật pháp, chính sách. Công tác cán bộ nữ đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. 

Có thể nói, đô thị hóa, toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với tổ chức Hội. Cơ hội và thách thức sẽ trở thành chìa khóa mở cánh cửa thành công khi có sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành Hội cấp trên cùng với sự sáng tạo trong triển khai hoạt động của Hội cấp dưới và sự nhiệt huyết, tận tâm, tận lực tham gia các hoạt động của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - ảnh 1
Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội ( người mặc áo dài màu tím) trao giải Nhất cho Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở trong cụm 1 tham gia Hội thi "Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi thành phố năm 2023" do Hội LHPN Hà Nội tổ chức

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên địa bàn thủ đô

Sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho phụ nữ và công tác phụ nữ của các cấp Hội, song cũng có nhiều vấn đề đặt ra trở thành thách thức, đó là: 

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ trong điều kiện bùng nổ thông tin, đặc biệt sự phát triển đến độ khó kiểm soát của mạng xã hội. Thông tin và nhu cầu được cung cấp thông tin của nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng ngày càng tăng; mạng xã hội có xu hướng trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội và có nhiều ảnh hưởng rất tích cực. Tuy nhiên, việc phát triển đến độ khó kiểm soát, kiểm chứng của các thông tin trên mạng xã hội và những tác động tiêu cực của nó đang đặt ra thách thức lớn cho công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ của các cấp Hội hiện nay. Mặt khác, nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của các tầng lớp phụ nữ đòi hỏi hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phải sâu, rộng, đáp ứng được các nhu cầu, mong muốn của các tầng lớp phụ nữ. Điều này đồng nghĩa với việc đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội nói chung, cán bộ Hội cấp cơ sở nói riêng phải được nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ.

Thứ hai, yêu cầu đảm bảo hài hòa giữa tính chính trị và tính xã hội trong mọi hoạt động của tổ chức Hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về cơ bản, khi đảm bảo tính chính trị trong các hoạt động thì tự khắc sẽ đáp ứng được nhu cầu, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tức là đảm bảo tính xã hội. Tuy nhiên, tính chất nhiều thành phần trong nền kinh tế thị trường, sự phát triển đa dạng về nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ hiện nay làm cho các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, khó dung hòa về lợi ích, về nhu cầu trong các nhóm phụ nữ của địa bàn Hà Nội (ở các giai tầng khác nhau, khu vực địa bàn, ngành nghề khác nhau…). Chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động của Hà Nội, phụ nữ thủ đô so với các địa bàn khác có trình độ nhận thức, tri thức cao hơn, được đào tạo bài bản hơn nên đòi hỏi, yêu cầu với công tác Hội, phong trào phụ nữ cũng khắt khe hơn. Cộng thêm một bộ phận hội viên, phụ nữ ngày càng thực tế hơn khi nhìn những gì mà Hội mang lại quyền lợi thiết thân cho chính họ, nếu không họ sẽ thờ ơ, xa lánh, thậm chí còn tạo nên các “khoảng trống” cho các thế lực thù địch lôi kéo phụ nữ.

Thứ ba, việc phát huy vai trò nòng cốt kết nối, định hướng của tổ chức Hội đối với các tổ chức xã hội có mục đích hoạt động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ sẽ ngày càng là thách thức không nhỏ đối với tổ chức Hội, khi các tổ chức xã hội ngày càng có xu hướng mở rộng, có khả năng vận động nguồn lực lớn, có sức thu hút do thường đáp ứng tức thời, trực tiếp các nhu cầu của phụ nữ. Ngoài ra, ở nhiều địa bàn khu vực nội đô, hội viên, phụ nữ có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế phát triển, nếu cán bộ Hội không đủ bản lĩnh, trình độ sẽ rất khó khăn trong triển khai phong trào và hoạt động Hội. Cấp cơ sở, nơi lực lượng nữ trí thức, doanh nhân, lãnh đạo, quản lý và các công chức, viên chức nghỉ hưu về sinh hoạt theo khu phố, khu chung cư chiếm tỷ lệ lớn cũng đặt ra cho công tác Hội trên địa bàn thủ đô nhiều khó khăn, áp lực lên đội ngũ cán bộ Hội các xã, phường, thị trấn, nhất là những cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - ảnh 2
 Tháng 10/2023, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở của TP Hà Nội".

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu mới của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Hội

a)  Yêu cầu về tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cơ sở

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đặc biệt đến tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2018, với chủ trương tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ban hành Nghị quyết số 18 - NQ/TƯ ngày 25/7/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37 - NQ/TƯ ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác để ban hành chính sách giải quyết vấn đề thực tiễn phát sinh… Theo đó, lần lượt các địa phương tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính. Việc củng cố kiện toàn này cùng với những chính sách mới ban hành đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có các tổ chức chính trị xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội và 11 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tham dự chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2023 với chủ đề “Những bông hoa tháng 10” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 17-19/10/2023

Đối với tổ chức Hội, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, năm 2018, Đoàn Chủ tịch đã ban hành Kế hoạch số 207/KH - ĐCT ngày 29/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 07 - KH/TƯ ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, trong đó nêu rõ: “Tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị”. Sau hai năm thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, số Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn trên địa bàn cả nước giảm từ 11.162 xuống còn 10.614; số chi hội trưởng giảm từ 104.141 xuống còn 88.859 [3]. Chủ trương bố trí kiêm nhiệm đối với cán bộ cấp cơ sở (đặc biệt là cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội) được nhiều nơi áp dụng, tạo áp lực về khối lượng công việc đối với những người được bố trí. Trong khi kinh phí hoạt động dành cho tổ chức Hội ở cơ sở hạn chế, nhiều nơi cắt giảm phụ cấp chi hội trưởng, nhiều chị em đang ở vị trí được hưởng phụ cấp hằng tháng chuyển sang vị trí người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và hưởng thù lao theo công việc. Tình trạng chi hội trưởng, thậm chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, phường xin thôi việc bắt đầu xuất hiện ở một số nơi. Cá biệt, có nơi hoặc do thiếu nguồn chi hội trưởng hoặc do chủ trương từ cấp ủy cơ sở đã bố trí nam giới kiêm nhiệm hoặc phụ trách công tác Hội[4]. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động Hội, phong trào phụ nữ ở cơ sở. Với địa bàn thủ đô, do tính chất đặc thù về vị trí địa lý và nhiệm vụ chính trị, bài toán về cơ chế, chính sách theo quy định chung của Đảng, Nhà nước không phải là vấn đề lớn đặt ra nhưng thách thức bởi đòi hỏi sự gương mẫu, tiên phong, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ Hội nói riêng và những chính sách đặc thù của một địa bàn thành phố lớn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - ảnh 4
Đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đã từng bước trưởng thành, tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực trình độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới

b) Yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về vị trí việc làm và khung năng lực. Dưới góc độ quản lý nguồn nhân lực, một công việc (hay một việc làm) bao gồm một nhóm nhiệm vụ phải thực hiện để một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình. Một việc làm có thể là yêu cầu công việc của một người, như việc làm của người đứng đầu cơ quan, hoặc là công việc của vài chục người như trường hợp của các nhà điều hành trong một công ty lớn. Một vị trí là tập hợp các nhiệm vụ và trách nhiệm do một người thực hiện; mỗi cá nhân đều giữ một vị trí trong một tổ chức. Một số tác giả sử dụng thuật ngữ vị trí việc làm như là một vị trí nghề nghiệp, một công việc cụ thể có chức danh bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ có liên quan do một người thực hiện nhằm đạt được mục đích. Như vậy, có thể hiểu vị trí việc làm là công việc ứng với một vị trí lao động thực tế, trong một địa điểm và tại một thời điểm nhất định, được trả lương cho công việc đó. Hoàn thành yêu cầu công việc của vị trí việc làm là cơ sở để đánh giá mức độ thành công trong công việc đó, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Ở Việt Nam, vị trí việc làm trong khu vực công gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo khối lượng công việc, có vị trí việc làm đặc thù chỉ do một người đảm nhận; có một số vị trí việc làm để thực hiện một công việc do nhiều người đảm nhận; trên thực tế, có vị trí việc làm kiêm nhiệm. Vị trí việc làm và khối lượng, mức độ phức tạp của công việc của từng vị trí việc làm là căn cứ xác định biên chế công chức và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức. Cấu trúc của mỗi vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp để hoàn thành công việc. Các bộ phận tạo thành vị trí việc làm gồm: tên gọi vị trí việc làm (chức danh); nhiệm vụ và quyền hạn mà người đảm nhiệm vị trí việc làm phải thực hiện (chức trách); yêu cầu về trình độ, kỹ năng chuyên môn mà người đảm nhiệm vị trí việc làm phải đáp ứng (tiêu chuẩn); tiền lương tương xứng với vai trò, vị trí việc làm và các điều kiện làm việc. Đối với đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, hiểu theo khái niệm rộng của tổ chức Hội gồm: Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, Chi hội trưởng, chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành. Trong số các chức danh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, duy nhất có chức danh Chủ tịch Hội các xã, phường, thị trấn được xác định là cán bộ Hội chuyên trách, có chỉ tiêu biên chế và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Năm 2020, Bộ Nội vụ đã triển khai xây dựng Danh mục vị trí việc làm kèm theo khung năng lực và yêu cầu tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở, trong đó có vị trí Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm hiện nay, Quy định này dù chưa ban hành nhưng quá trình tổ chức xây dựng, lấy ý kiến góp ý cho thấy sự quan tâm, đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ, công chức cấp cơ sở; sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với bộ máy cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - ảnh 5
Lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

Đối với Hội LHPN Việt Nam, hai nhiệm kỳ trở lại đây, vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể trong Điều lệ Hội và nhiều văn bản hướng dẫn công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội. Trung ương Hội triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ theo từng vị trí chức danh ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc xác định các nhiệm vụ, giải pháp thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự sâu sát, hướng mạnh về cơ sở. Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội luôn ghi nhận, khuyến khích sự tiên phong, gương mẫu trong phong trào, hoạt động Hội của cán bộ, hội viên, phụ nữ Hà Nội; mong muốn Hà Nội sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, mới, nhận thí điểm những mô hình chưa có tiền lệ để đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm  vi cả nước. Muốn vậy, ngay từ cơ sở, Hà Nội phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ và mang lại hiệu quả cao.

          III. Kết luận

          Như vậy, xác định những yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay mục đích là chỉ ra những yếu tố tác động từ bên ngoài, từ môi trường, bối cảnh mới đến đội ngũ cán bộ, đồng thời nêu quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội về vấn đề này làm cơ sở để Hội LHPN thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ, giải pháp vừa phù hợp nhu cầu thực tiễn vừa đúng chủ trương, đường lối. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống các giải pháp có tính đồng bộ, khả thi, nếu chỉ phân tích những yêu cầu khách quan thôi chưa đủ, điều quan trọng phải tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn đa chiều, hệ thống, toàn diện, liên ngành để phát huy sức mạnh tổng thể, giải quyết vấn đề căn bản của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở của chúng ta./.[1] Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chiến lược phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035”, Hội LHPN Việt Nam, 2020

[2] Sử dụng mạng xã hội ở đây được hiểu là người dùng internet vào các trang mạng xã hội trên bất cứ thiết bị nào ít nhất 1 lần/tháng

[3] Báo cáo chuyên đề công tác cán bộ Hội cấp cơ sở các tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam, 2021

[4] Báo cáo Đề tài Khoa học cấp Bộ “Tác động của việc thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đối với đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở hiện nay”, Hội LHPN Việt Nam, 2021

 

 


Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì  phấn đấu trồng 250 cây xanh, cây ăn trái

Các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì phấn đấu trồng 250 cây xanh, cây ăn trái

(PNTĐ) - Sáng 22/2, tại xã Vạn Phúc, Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức Phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” xuân Giáp Thìn năm 2024; phát động Cuộc thi Đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa năm 2024 và Giao lưu nhân rộng mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Bước tạo đà cho năm mới 2024 thành công

Bước tạo đà cho năm mới 2024 thành công

(PNTĐ) - Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2023, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, năm 2024 các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các công trình phần việc thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô; triển khai có hiệu quả phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
Tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam

Tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam

(PNTĐ) - Ngày14/2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Giới thiệu, ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.