Nhận diện gia đình truyền thống và gia đình Thủ đô thời kỳ mới

Chia sẻ

Ngày 14/1, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Nhận diện gia đình truyền thống và gia đình Thủ đô thời kỳ mới”. Hội nghị được thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học về “Vai trò của phụ nữ và Hội LHPN trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”.

Đây là đề tài do Hội LHPN TP Hà Nội thực hiện nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về giá trị truyền thống của gia đình Thủ đô, thực trạng và những nhân tố tác động đến vai trò của phụ nữ và của Hội trong giữ gìn giá trị gia đình truyền thống, xây dựng Thủ đô thời kỳ mới; đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao truyền thống của gia đình ở Hà Nội, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảoĐồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảoĐề tài còn có ý nghĩa lớn giúp các cấp Hội xác định giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc nhiệm kỳ 2021-2026, là cơ sở để phối hợp, đề xuất một số chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác xây dựng gia đình ở Thủ đô và Việt Nam hiện nay.

Tại hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội cho biết, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, gia đình Việt Nam đã kết tinh, vun đắp nhiều giá trị tốt đẹp, góp phần gìn giữ, xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nguồn lực nội sinh cho sự trường tồn và phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, một số giá trị truyền thống của gia đình đã biến đổi, đồng thời xuất hiện các giá trị mới đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống gia đình. Việc nhận diện để xác định giá trị truyền thống tốt đẹp cần gìn giữ và phát huy trong xây dựng gia đình thời kỳ mới là nội dung rất quan trọng và cần thiết, được Đảng, Nhà nước chú trọng.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảoCác đại biểu tham luận tại Hội thảo

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng uỷ và chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội đã luôn coi trọng công tác gia đình. Thành uỷ Hà Nội đưa công tác xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới là nội dung quan trọng trong thực hiện các chương trình công tác toàn khoá của BCH Đảng bộ Thành phố khoá XVI… Với chức năng đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, xuất phát từ vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình, công tác gia đình cũng luôn được các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đặc biệt quan tâm. Nhiều nhiệm kỳ qua, việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc luôn được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình, kế hoạch, đề án, các cuộc vận động của Hội luôn hướng đến việc nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, tuyên truyền vận động và hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ các điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Chính phủ, đề án 279/CP về phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phuc, bền vững đến năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội cũng cho rằng, việc xác định và triển khai thực hiện các giải pháp của Hội trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, nhất là tham gia giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp, xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ mới hiện chủ yếu căn cứ vào chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội và Thành uỷ và mang nặng tính phong trào, còn khuyết thiếu căn cứ khoa học, thực tiễn cụ thể, vì vậy, hiệu quả thực hiện trên thực tế chưa cao và chưa đồng bộ.

GS.TS Lê Thị Quý phát biểu tại hội thảoGS.TS Lê Thị Quý phát biểu tại hội thảo

“Trong bối cảnh chưa có công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ trong việc giữ gìn các giá trị truyền thống trong xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới, việc triển khai đề tài nghiên cứu về nội dung này trên địa bàn Hà Nội - nơi có bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, có đa dạng các loại hình gia đình đang sinh sống – không chỉ đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn của việc giữ gìn giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình thời kỳ mới trên địa bàn Hà Nội mà còn góp phần bổ sung cho kết quả công tác nghiên cứu các vấn đề có liên quan, là tài liệu tham khảo cho các địa phương có quan tâm đến vấn đề này” – đồng chí Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu đã chắt lọc, khai phá, gợi mở, thống nhất nhận định vai trò và tầm quan trọng của gia đình, vai trò của phụ nữ và các cấp Hội trong việc tham gia bảo vệ giá trị gia đình, sự biến đổi của gia đình Thủ đô trong thời đại 4.0 và liên hệ thực tiễn tại Hà Nội… Đây là tiền đề quan trọng để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu.

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục

Mong muốn lớn nhất là các con trở thành công dân có ích

Mong muốn lớn nhất là các con trở thành công dân có ích

(PNTĐ) -Với đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, dạn dày kinh nghiệm và tràn đầy tình yêu thương, lớp học miễn phí của Hội LHPN quận Hoàn Kiếm chính thức mở vào ngày 13/8 tới, nhằm tạo điều kiện cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao kiến thức, trở thành những học sinh chăm ngoan, công dân có ích.