Nhất trí với các phong trào thi đua của Trung ương Hội

Chia sẻ

Tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN Hà Nội đã báo cáo tổng hợp ý kiến của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi).

Đối với dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đa số nhất trí chủ đề của Đại hội “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì đất nước phồn vinh”. Các ý kiến đánh giá, chủ đề của Đại hội ngắn gọn, súc tích, thể hiện các thành tố, động lực, mục tiêu phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm tới, phù hợp với phương hướng phát triển chung của đất nước. Một số ý kiến đề nghị Trung ương Hội làm rõ “truyền thống” trong cụm từ “Phát huy truyền thống”; đưa chủ thể Phụ nữ Việt Nam vào trước từ “đoàn kết” để chủ đề Đại hội chặt chẽ hơn.

Về mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022-2027, các ý kiến đánh giá, chỉ tiêu 1: “Hàng năm, mỗi cơ sở Hội (và tương đương) có ít nhất 1 loại hình hoạt động thường xuyên để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo dức, kiến thức kỹ năng” còn thiếu cụ thể, làm rõ khái niệm “loại hình hoạt động thường xuyên” và cách thức đo lường thế nào để đánh giá kết quả thực hiện. Chỉ tiêu 4 đề nghị sửa câu “phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt tiêu chí” thành “phấn đấu cả nước giúp thêm 55.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”/“gia đình 5 có, 3 sạch” cho cụ thể và thống nhất với các nội dung cuộc vận động. Chỉ tiêu 5 “Đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 500.000 hội viên” khó thực hiện, việc tham gia hoạt động Hội là tự nguyện, không nên áp đặt chỉ tiêu cao quá…

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi)Đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi) (Ảnh: P.V)

Về phong trào thi đua, đa số các ý kiến đều nhất trí với dự kiến phong trào thi đua mới: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” mà dự thảo văn kiện đưa ra; nhất trí tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Việc lựa chọn phụ nữ và gia đình là hai đối tượng đích để phát động phong trào thi đua và cuộc vận động trong các tầng lớp phụ nữ là phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Trung ương Hội cần cụ thể hóa nội dung tiêu chí “phụ nữ Việt Nam thời đại mới” là thế nào trong phần nhiệm vụ và giải pháp; xác định “thời đại mới” là thời đại nào (tương ứng với giai đoạn phát triển của đất nước trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng); đồng thời Trung ương Hội nghiên cứu điều chỉnh nội dung 3 sạch thành “Sạch nhà - Sạch ngõ - Sạch phố” để phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Về hai khâu đột phá, các ý kiến đề nghị Trung ương Hội cần làm rõ cụ thể nội hàm của khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, từ đó có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả; bổ sung thêm nội dung “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở” vào khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”.

Đa số các ý kiến đều nhất trí với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp trong dự thảo. Việc nhóm thành 3 nhiệm vụ trọng tâm sẽ giúp cho việc triển khai thực hiện rõ việc, tránh dàn trải. Đề nghị Trung ương Hội cần bổ sung thêm các Chương trình/ đề án tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ. Một số ý kiến đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu và làm rõ một số nội dung trong nhóm giải pháp về đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Việc đề ra chỉ tiêu “đến cuối nhiệm kỳ, 100% cơ sở Hội được trang bị máy tính và cán bộ Hội cơ sở sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản phục vụ công tác Hội” là quá cao. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa khó thực hiện được do kinh phí ngân sách eo hẹp, việc khai thác nguồn lực xã hội hóa khó khăn. Mặt khác khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của chị em vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng thống nhất việc thực hiện một số mô hình thí điểm đáp ứng tình hình thực tiễn và nhu cầu của phụ nữ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề xuất Trung ương Hội cần nghiên cứu thêm về mô hình “Thí điểm phát thẻ hội viên thông minh” vì hội viên phụ nữ đa dạng về thành phần và độ tuổi, sinh sống tại các vùng miền trên cả nước, điều kiện tiếp cận thông tin còn khác nhau và có nhiều khó khăn. Một số cán bộ hội phụ nữ quận, huyện đề xuất Trung ương Hội nghiên cứu tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN cấp huyện để động viên phong trào và tạo điều kiện cho việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn khen cao…

Hoàng Anh (lược trích)

Tin cùng chuyên mục

Truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới

Truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới

(PNTĐ) - Hôm nay (ngày 27/5), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội LHPN Việt Nam tổ chức truyền thông phổ biến luật pháp, chính sách về bình đẳng giới với sự tham gia của gần 150 đại biểu đại diện các bộ ngành liên quan, cán bộ Hội LHPN một số tỉnh, thành.
Võng màn Yên Tâm cùng  Hội Phụ nữ đến với xã biên giới tỉnh Nghệ An

Võng màn Yên Tâm cùng Hội Phụ nữ đến với xã biên giới tỉnh Nghệ An

(PNTĐ) -Trong các ngày 20-22/5/2022, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn đã thực hiện hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại xã Nậm Cắn và xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.