Phổ biến kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chia sẻ

Ngày 28/3/2022, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trực tiếp báo cáo kết quả Đại hội tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11/3/2022, với sự tham dự của 959 đại biểu phụ nữ ưu tú đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, ngành nghề, địa phương, trong cả nước. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII.

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 	Ảnh: Thảo HươngĐồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  Ảnh: Thảo Hương

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới gồm 155/163 uỷ viên đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Uỷ viên Ban Chấp hành đã bầu 31 ủy viên tham gia Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khoá XIII. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Bầu 4 Phó Chủ tịch Hội, trong đó, có 2 Phó Chủ tịch mới là đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trần Lan Phương; Hai Phó Chủ tịch Hội khóa XII tái cử là đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), với 2 điểm mới căn bản.

Đồng chí Lê Kim Anh cho biết, mục tiêu của Đại hội được xây dựng theo hướng vừa có mục tiêu của nhiệm kỳ, vừa có mục tiêu tổng quát đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Hội). Đó là “Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước”.

Đại hội thông qua 8 chỉ tiêu được phân bổ theo 4 nhóm: Nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế; Nhóm chỉ tiêu về văn hoá, xã hội, môi trường; Nhóm chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội; Nhóm chỉ tiêu về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền/phụ nữ tham chính.

4 nhóm giải pháp lớn gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.

Đại hội nhiệm kỳ XIII xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhưng nội hàm có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Tại những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thí điểm xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

TRUNG THU

Tin cùng chuyên mục

Truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới

Truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới

(PNTĐ) - Hôm nay (ngày 27/5), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội LHPN Việt Nam tổ chức truyền thông phổ biến luật pháp, chính sách về bình đẳng giới với sự tham gia của gần 150 đại biểu đại diện các bộ ngành liên quan, cán bộ Hội LHPN một số tỉnh, thành.