Hội LHPN quận Đống Đa:

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

HÀ LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 12/12, tại Công viên Văn hóa Đống Đa, UBND quận Đống Đa phối hợp với Hội LHPN quận Đống Đa tổ chức Chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Với sự tham gia đông đảo của hơn 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở; BGH và các em học sinh trường THCS Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội). Chương trình nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng chung tay hành động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 1
Ông Nguyễn Hoàng Giáp - QUV- Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa phát biểu khai mạc Chương trình. 

 

Phát biểu khai mạc Chương trình, Ông Nguyễn Hoàng Giáp - QUV- Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa cho biết, Tháng hành động được diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2023 với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới". UBND quận đã ban hành Kế hoạch về thực hiện và phối hợp thực hiện với Hội LHPN quận hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Quận đã chỉ đạo trang trí cổ động trực quan trên các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan đơn vị, 100% các phường có kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thông qua các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ với các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; Tuyên truyền các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, vai trò của tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nạn nhân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, tăng cường truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường các hoạt động kiểm tra thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bao an ninh xã hội. Với các biện pháp tích cực, hiệu quả và sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp bị bạo hành, xâm hại; bình đẳng giới trong hoạt động lao động, học tập, công tác được đảm bảo.

Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa kêu gọi sự cam kết quan tâm và tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các phường, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận, cùng chung tay thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, chấm dứt bạo lực trong gia đình và công đồng, đặc biệt là sự vào cuộc của nam giới, thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. "Hãy lên tiếng để chống lại bao lực trên cơ sở giới để bảo vệ chính mình và người thân, nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh và phát triển bền vững" - ông Nguyễn Hoàng Giáp nhấn mạnh.

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 2
Bà Trần Thị Minh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN quận Đống Đa phát biểu hưởng ứng Chương trình.

 

Phát biểu hưởng ứng Chương trình, bà Trần Thị Minh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN quận Đống Đa khẳng định, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Hưởng ứng phát động của lãnh đạo quận Đống Đa, thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN quận, bà Trần Thị Minh Xuân đề nghị các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn quan tâm triển khai cụ thể hóa bằng các hoạt động như sau: 

Một là, tiếp tục tham mưu với Quận ủy, chính quyền, phối hợp với các ban,ngành, đoàn thể của quận tuyên truyền sâu rộng chủ đề, thông diệp truyền thông Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, gắn hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới phòng chống bạo lực, xâm hai phụ nữ và trẻ em với thực hiện Phong trào thi đua "Xây dưng người phu nữ Thủ đô "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh Lịch", Cuộc vận động “Phu nữ Thủ đô ứng xử đẹp" gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của Thành phố, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, văn mình, hạnh phúc, từ đó phụ nữ và trẻ em có cơ hội, điều kiện phát triển toàn diện.

Ba là, triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Thành phố, của quận về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới như: Đề án Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022- 2026, Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phu nữ", Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận giai đọan 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiệp chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận, giai đoạn 2021 - 2025 đã dược UBND quận triển khai và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Bốn là, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, trong đó thu hút sự tham gia của nam giới và những người có uy tín trong cộng đồng, gia đình, nhà trường. Phối hợp với đoàn thể tại địa phương xây dựng các mô hình mới để góp phần xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xây dựng những sân chơi, không gian sống an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em.

Năm là, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quyền tre em. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, đề xuất chính quyền, các ngành chức năng xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các chế độ trợ giúp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, khẳng định vai trò của các cấp hội trong công tác bình đẳng giới.

Bà Trần Thị Minh Xuân nhấn mạnh, các cấp Hội phu nữ quận mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội trên địa bàn, cùng chung tay hành động có trách nhiệm vì mục tiêu bình đẳng giới, lên án và xóa bỏ bạo lực đối với phu nữ và trẻ em. Hãy cùng hành động ngay hôm nay để đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đăng giới và xóa bỏ bao lực trên cơ sở giới. 

Phát biểu hưởng ứng chương trình, bà Vũ Thị Kim Lanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) thay mặt cho 21 Hội LHPN phường thuộc quận Đống Đa cho biết, Hội LHPN các phường sẽ cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể như: Tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền phường, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu - rộng chủ đề, thông điệp truyền thông Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Gắn hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em với thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh Lịch”, Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, trong đó thu hút sự tham gia của nam giới và những người có uy tín trong cộng đồng, gia đình, nhà trường. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, đề xuất chính quyền, các ngành chức năng xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các chế độ trợ giúp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em…

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 3
Các đại biểu nhấn nút khởi động Chương trình cũng như gửi những thông điệp thể hiện sự cam kết, chung tay cùng cộng đồng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

 

Hưởng ứng thiết thực Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, lãnh đạo Ban Chính sách luật pháp Thành hội, đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ quận, các Ban xây dựng Đảng, Hội LHPN, Phòng LĐTBXH quận, đại diện BGH trường THCS Quang Trung đã nhấn nút khởi động Chương trình cũng như gửi những thông điệp thể hiện sự cam kết, chung tay cùng cộng đồng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 4
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 5

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 6

100 hội viên Hội LHPN phường Ô Chợ Dừa có màn đồng diễn dân vũ sắc cam.

Trong khuôn khổ chương trình, 100 hội viên Hội LHPN phường Ô Chợ Dừa có màn đồng diễn dân vũ sắc cam. Màu cam là màu biểu tượng cho chiến dịch toàn cầu về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do Liên hiệp quốc lựa chọn đã trở nên phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Nhằm hưởng ứng và mong muốn tạo sự lan tỏa, kêu gọi cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thông qua chương trình, các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng, văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 7
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 8
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 9
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 10
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 11
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 12
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 13
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 14
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 15
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 16
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 17
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 18
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 19
Quyết tâm chung tay hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em - ảnh 20

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ Sơn Tây hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"

Phụ nữ Sơn Tây hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"

(PNTĐ) - Ngày 4/3, hàng trăm hội viên phụ nữ trong trang phục áo dài rực rỡ sắc màu đã tề tựu tại sân khấu chính Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, cùng tham dự Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; Tổng kết và biểu dương phong trào thi đua nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023. Chương trình do Hội LHPN và LĐLĐ thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức.
Phụ nữ Hoàng Mai tưng bừng “Vũ điệu mùa xuân”

Phụ nữ Hoàng Mai tưng bừng “Vũ điệu mùa xuân”

(PNTĐ) - Ngày 3/3, 23 câu lạc bộ văn nghệ và hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hoàng Mai tưng bừng tổ chức gala “Vũ điệu mùa xuân” với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương.